ZUR367 Audio a video

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Rodrigo Morales (přednášející)
MgA. Marek Petřík (přednášející)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZUR367/01: St 9:45–11:15 Střižna 531
ZUR367/02: St 11:30–13:00 Střižna 531
ZUR367/03: St 13:30–15:00 Střižna 531
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 36 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/36, pouze zareg.: 0/36
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět představuje úvod do problematiky studentských žurnalistických, publicistických, dokumentárních a dalších projektů. V semináři se studenti seznámí s aktuálními digitálními prostředky zobrazování a jejich aplikací ve audiovizi.
Studenti budou vedeni k osvojení zakládáních profesionálních postupů v audiovizi. V semináři budou získávat vědomosti pro adekvátní volbu technických prostředků a technologických postupů pro tvorbu a zpracování publicistických a dokumentárních audiovizuálních děl.
Prostřednicím plnění praktických úkolů si studenti osvojí profesionální metody práce s AV technikou a seznámí se s možnostmi jejího využití. Důležitou součástí výuky je reflexe a zhodnocení studentských cvičení. Analýzou ukázek z audiovizuálních děl se studenti prakticky seznámí s jejich realizační koncepcí a estetikou.
Hlavním cílem semináře je naučit studenty technické a metodické základy pro jejich samostatnou audiovizuální tvorbu. Součástí výuky jsou i workshopy.
Výstupy z učení
Výstupy z učení: Dovednosti - praktické a funkční – student bude schopen použít své technologické a teoretické znalosti a aplikovat je i v praxi, například při tvorbě audiovizuálních zpráv, reportáží, rozhovorů a dalších audiovizuálních celků z oboru. Bude schopen řešit základní problémy plánování,výroby a realizace audiovizuálních žurnalistických celků, bude schopen vytvořit výrobní plán, krátké žurnalistické celky. Bude schopen vést malý novinářský tým. Znalosti – student získá teoretické a faktické znalosti z oblasti audiovize. Student bude schopen vyjmenovat hlavní témata z vyučované problematiky, bude schopen definovat programové formáty, vysvětlit teoretické základy, analyzovat hlavní typologické rysy převládající ve sféře audiovizuální žurnalistiky. Obecné způsobilosti - kompetence – student bude schopen používat znalosti a dovednosti při praxi v audiovizuálních redakcích a zároveň pracovat jako audiovizuální žurnalista samostatně. Student dokáže řešit složité situace při práci v redakci a v terénu.
Osnova
 • 1. Základy audiovizuálních výrazových prostředků
 • 2. Podstata filmového a televizního sdělení
 • 3. Publicistika a dokument, koncepce a možnosti zpracování. Využití výrazových prostředků a jejich technické postupy
 • 4. Druhy technologických soustav. Volba technologie. TV výrobní postup. Postprodukční práce a trikové možnosti televize
 • 5. Zadání seminárních prací a cvičení
 • 6. Analýza zdrojového materiálu
 • 7. Základní nástroje pro zpracování zvuku
 • 8. Záznam zvuku – exteriér, interiér
 • 9. Mixování kanálů, synchronizace s obrazem
 • 10. Export – výstupy (web, rádio, film, CD, DVD atd.)
 • 11. Kompletní realizace praktických AV cvičení
 • 12. Diskuse a zhodnocení cvičení
 • 13. Prezentace
Literatura
  povinná literatura
 • FREEMAN, Michael. DSLR : naučte se používat digitální zrcadlovku. Translated by Markéta Brabcová. 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Zoner Press, 2012. 256 s. ISBN 9788074131912. info
 • DICKMAN, Jay a Jay KINGHORN. Mistrovství digitální fotografie s DSLR : rady a tipy skutečných profesionálů. Translated by Jakub Pavelka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 422 s. ISBN 9788025128169. info
  doporučená literatura
 • Alan Rosenthal, Writing, Directing, and Producing Documentary Films and Videos, Fourth Edition, ISBN 0809327422, 2007.
 • Barry Hampe, Making Documentary Films and Videos: A Practical Guide to Planning, Filming, and Editing Documentaries, ISBN 080508181X, 2007.
 • Everett Chambers, Producing TV Movies, ISBN 096205870X, 1988.
 • Nancy Reardon, On Camera: How To Report, Anchor & Interview, ISBN 0240808096, 2006.
 • Tom Kingdon, Total Directing: Integrating Camera and Performance in Film and Television, ISBN 1879505711, 2004.
 • David E. Elkins SOC, The Camera Assistant's Manual, Fourth Edition, ISBN 0240805585, 2005.
 • NICHOLS, Bill. Introduction to documentary. Blooming - Indianapolis: Indiana University Press, 2001. info
 • NICHOLS, Bill. Ideology and the image : social representation in the cinema and other media. Bloomington: Indiana University Press, 1981. xv, 334. ISBN 0253202566. info
Výukové metody
Seminář a laboratoř: Předmět je propojen s workshopy.
Metody hodnocení
kontaktní výuka.
vyžadována prezence a aktivní účast. Maximálně 2 neúčasti s omluvenkou.
průběžná cvičení
4x závěrečné cvičení
odevzdání závěrečného AV projektu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019.