EN

FSS:SPR156 Praxe a supervize - Informace o předmětu

SPR156 Praxe a supervize v sociální práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2014
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Monika Punová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Lucie Mořkovská, DiS. (pomocník)
Bc. Dana Peňázová (pomocník)
PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D., M.Sc. (pomocník)
Garance
PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé sudé pondělí 9:45–13:00 U53
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je posílit přípravu pro volbu zaměření praxí studentů bakalářského studia a také zvýšit resilienční schopnosti studentů ve vztahu k praxi i budoucí profesní orientaci.
Osnova
  • představení jednotlivých organizací
  • práce s mocí sociálních pracovníků
  • motivace k výkonu profese
Literatura
  • KOTTLER, Jeffrey A. Profesní psychohygiena terapeuta : cvičení a náměty pro sebehodnocení, seberozvoj a péči o sebe sama. Translated by Petr Jochmann. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 183 s. ISBN 9788026203728. info
  • HÁJEK, Karel. Práce s emocemi pro pomáhající profese : tělesně zakotvené prožívání. Vydání třetí. Praha: Portál, 2012. 119 stran. ISBN 9788026202219. info
  • MAROON, Istifan. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků : teorie, praxe, kazuistiky. Translated by Kateřina Lepičová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 151 s. ISBN 9788026201809. info
  • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. 6., V Portálu 5. vyd. Praha: Portál, 2011. 147 s. ISBN 9788073679224. info
  • NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007. 187 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
projekt praxe
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.