POL344 Pracovní stáž

Fakulta sociálních studií
jaro 2015
Rozsah
0/0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Předmět je určen primárně pro studenty, kteří uspějí v rámci Masarykova stipendia http://polit.fss.muni.cz/informace-pro-studenty/masarykovo-stipendium/, popř. využijí možnosti nastoupit na katedrou nabízenou stáž. Pokud si studenti vyjednají stáž sami a chtějí ji uznat v rámci tohoto předmětu, musí zajistit, aby s hostitelskou institucí byla uzavřena příslušná smlouva (její znění je dostupné u dr. Eibla). Další podmínkou je, aby daná stáž trvala minimálně čtyři týdny. Stáž je nutné konzultovat s dr. Eiblem před samotným zápisem tohoto předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.