SPR711 Odborná praxe a supervize II - případová sociální práce

Fakulta sociálních studií
jaro 2015
Rozsah
2/0/0. 4 týdny (160 hodin). 7 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Monika Punová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 7. 3. 12:45–14:15 U34, So 11. 4. 12:45–14:15 U34, So 16. 5. 12:45–14:15 U34
Předpoklady
SPP325 Supervize I || SPR708 Supervize I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naplnění podpůrné a vzdělávací funkce supervize.
Osnova
  • Součástí kurzu je praktické seznámení se s Eganovým modelem řešení problémů a se základními komunikačními dovednostmi, ale i reflexe v oblasti motivace k sociální práci, zvládání komplexnosti sociální práce, nejistoty, změny a reflexe etických problémů.
Literatura
  • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce :metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
  • EGAN, Gerard. The skilled helper : a problem-management approach to helping. 6th ed. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 1998. xvii, 377. ISBN 0-534-34948-X. info
  • GABURA, Ján a Jana PRUŽINSKÁ. Poradenský proces. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 147 s. ISBN 80-85850-10-9. info
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
přijetí deníku praxe
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.