SPRs201 Teorie a kontext výkonu sociální práce

Fakulta sociálních studií
jaro 2015
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Lenka Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavel Bajer, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Markéta Geregová, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Jaklová Střihavková (pomocník)
Mgr. Zuzana Klápšťová (pomocník)
Mgr. Hana Kotolová, DiS. (pomocník)
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D. (pomocník)
doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Renáta Rídlová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. (pomocník)
Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D. (pomocník)
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.