SOC241 Seminář k bakalářské práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Mgr. Ing. Hynek Baňouch, Ph.D. (přednášející)
Dr. Werner Binder (přednášející)
Dr. Aleš Burjanek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
prof. Miloš Havelka, CSc. (přednášející)
Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. (přednášející)
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Kampichler, Ph.D. (přednášející)
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Kvapilová Bartošová, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dino Numerato, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOC241/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Baňouch
SOC241/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. W. Binder
SOC241/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Burjanek
SOC241/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. S. Ferenčuhová
SOC241/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Galčanová Batista
SOC241/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Havelka
SOC241/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Chromková Manea
SOC241/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Jarkovská
SOC241/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Jaworsky
SOC241/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Kampichler
SOC241/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Kašparová
SOC241/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Katrňák
SOC241/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Kreidl
SOC241/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Kvapilová Bartošová
SOC241/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Lišková
SOC241/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Marada
SOC241/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Nedbálková
SOC241/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Numerato
SOC241/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Petrová Kafková
SOC241/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Pospěch
SOC241/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Rabušic
SOC241/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Sidiropulu Janků
SOC241/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Slepičková
SOC241/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Souralová
SOC241/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Střítecký
SOC241/26: Rozvrh nebyl do ISu vložen. C. Szaló
SOC241/27: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Šlesingerová
SOC241/28: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Šmídová
SOC241/29: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Vacková
SOC241/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Vašečka
SOC241/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Vido
SOC241/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vidovićová
SOC241/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Fučík
Předpoklady
soc201a Projekt k bak. pr. (Možný) || soc202a Projekt k bak. pr. (Rabušic) || soc203a Projekt k bak. pr. (Marada) || soc204a Projekt k bak. pr. (Szaló) || soc205a Projekt k bak. pr. (Nosál) || soc206a Projekt k bak. pr. (Mareš) || soc207a Projekt k bak. pr. (Burjanek) || soc208a Projekt k bak. pr. (Katrňák) || soc209a Projekt k bak. pr. (Šmídová) || soc212a Projekt k bak. pr. (Vašečka) || soc213a Projekt k bak. pr. (Střítecký) || soc214a Proj. k bak. pr. (Nedbalkova) || soc215a Projekt k bak. pr. (Konop) || soc216a Projekt k bak. pr. (Vido) || soc217a Projekt k bak. pr. (Lišková) || soc218a Projekt k bak. pr. (Grygar) || soc219a Projekt k bak. pr. (Kašparová) || soc221a Proj. k bak. pr. (Šlesinger.) || soc223a Projekt k bak. pr. (Vidovič) || soc224a Projekt k bak. pr. (Jarkovská) || soc225a Proj. k bak. pr. (Sidiropulu) || soc226a Proj. k bak. pr. (Slepičková) || soc227a Projekt k bak. pr. (Bartošová) || soc228a Projekt k bak. pr. (externí) || soc229a Projekt k bak. práci (Chorvát) || soc230a Projekt k bak. práci (Havelka) || soc231a Proj. k bak. pr. (Ferenčuhov) || soc232a Projekt k bak. práci (Fafejta) || SOC233a Projekt k bak. pr. (Kreidl) || SOC234a Projekt k bak. pr. (Vail) || SOC235a Projekt k bak. pr. (Nekorjak) || soc236a Projekt k bak. pr. (Jaworsky) || SOC237a Projekt k bak. pr. (Souralová) || soc801a Projekt k bak. pr. (Možný) || soc802a Projekt k bak. pr. (Rabušic) || soc803a Projekt k bak. pr. (Marada) || soc804a Projekt k bak. pr. (Szaló) || soc805a Projekt k bak. pr. (Nosál) || soc806a Projekt k bak. pr. (Mareš) || soc807a Projekt k bak. pr. (Burjanek) || soc808a Projekt k bak. pr. (Katrňák) || soc809a Projekt k bak. pr. (Šmídová) || soc812a Projekt k bak. pr. (Vašečka) || soc813a Projekt k bak. pr. (Střítecký) || soc814a Projekt k bak. pr. (Vido) || soc815a Proj. k bak. pr. (Ferenčuhov) || soc816a Projekt k bak. pr. (Vidovič) || soc817a Projekt k bak. pr. (Nedbálkov) || soc818a Projekt k bak. pr. (Jarkovská) || soc240a Projekt k bak. pr.(Chromková) || SOC241a Projekt k bak. pr.
Předmět si studenti zapisují v semestru, ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou diplomovou práci a přistoupit ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve svém oboru relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit. To zahrnuje následující dovednosti a činnosti: • - Definovat specifické předměty výzkumu v dané oblasti zkoumání • - Organizovat, navrhovat a řídit nezávislý výzkum • - Sbírat a zaznamenávat data • - Analyzovat a interpretovat data • - Formulovat akademický text s patřičnými teoretickými, metodologickými a formálními standardy v oblasti zkoumání • - Být způsobilý/způsobilá obhájit svoji diplomovou práci
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Student se na individuálních konzultacích s vedoucím práce aktivně podílí na všech fázích tvorby práce – na přípravě, psaní i kompletaci.
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Je zakončen zápočtem, jenž uděluje vedoucí práce. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání závěrečné diplomové práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním i formálními a obsahovými požadavky, vyžadovanými oborem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Studentům kombinovaného studia bude změněna kreditová hodnota na 9 ECTS po období změn v zápisech předmětů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.