POL490 Volební kampaň v teorii a praxi - interaktivní workshop

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miloš Gregor, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 15:15–18:30 U41
Předpoklady
Studenti by měli mít základní znalosti z oblasti politologie a tvorby volebních kampaní, které si v tomto kurzu dále prohloubí a vyzkouší aplikovat na simulované kampani.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se naučí týmové práci a dělbě zodpovědnosti za týmovou práci. Rozděleni do týmů navhnou, naplánují, prodiskutují a formulují základní harmonogram a plán volební kampaně pro svého kandidáta, kterou následně i zrealizují. V rámci kurzu budou mezi sebou navzájem soutěžit o přízeň studentů katedry politologie. Součástí kurzu jsou pravidelná setkání s odborníky z praxe, se kterými studenti budou moci konzultovat své návrhy v rámci kampaně a od kterých získávají zpětnou vazbu.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování kurzu schopni: - týmově spolupracovat; - rozdělit kompetence a zodpovědnost; - plánovat a provést projekt; - lépe vystupovat na veřejnosti; - kriticky zhodnotit projekt.
Osnova
 • 1. Volební trh a jeho analýza 2. Volební tým - role, pravomoci, zodpovědnost 3. Kandidát a produkt - osobnost, umístění, prezentace, obsah 4. Strategie kampaně 5. Komunikační mix 6. Sociální sítě ve volební kampani 7. Spoty a GOTV 8. Komunikační trénink 9. Debata kandidátů
Literatura
  doporučená literatura
 • FUSCO, Peter J. Running, how to design and execute a winning conservative campaign. 2nd ed. [New York]: [s.n.], 2010, iv, 283. ISBN 9781440421914. info
 • SHEA, Daniel M. a Michael John BURTON. Campaign craft : the strategies, tactics, and art of political campaign management. 3rd ed. Westport, Conn.: Praeger Publishers, 2006, xvi, 235. ISBN 0275990044. URL info
 • BRADER, Ted. Campaigning for hearts and minds : how emotional appeals in political ads work. London: University of Chicago Press, 2006, xvi, 280. ISBN 0226069893. URL info
 • Campaigns and political marketing. Edited by Wayne P. Steger - Sean Q. Kelly - J. Mark Wrighton. New York, NY: Haworth Press, Inc., 2006, 210 s. ISBN 0789032104. info
 • MARK, David. Going dirty : the art of negative campaigning. Lanham, [Md.]: Rowman & Littlefield Publishers, 2006, x, 267. ISBN 0742545016. URL info
 • Campaigns and elections American style. Edited by James A. Thurber - Candice J. Nelson. 2nd ed. Boulder, Colo.: Westview Press, 2004, xiii, 260. ISBN 0813341825. URL info
 • SHAW, Catherine M. The campaign manager : running and winning local elections. 3rd ed. Boulder, Colo.: Westview Press, 2004, xvi, 399. ISBN 0813342228. URL info
 • STONECASH, Jeffrey M. Political polling : strategic information in campaigns. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2003, x, 169. ISBN 074252552X. info
Výukové metody
přednášky, semináře, prezentace expertů z praxe, diskuse, simulace
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích; průběžné plnění úkolů (napsat tiskovou zprávu, spravovat účet na Facebooku, připravit scénář volebního spotu), průběžná zpětná vazba, odevzdání písemných podkladů pro provedenou kampaň.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2018/POL490