EN

FSS:PST443 Psychoanalýza a psychoanalytic - Informace o předmětu

PST443 Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. David Holub (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Telerovský (přednášející)
Garance
MUDr. David Holub
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 23. 2. 9:00–12:00 U33, Pá 2. 3. 13:00–16:00 U33, Pá 9. 3. 13:00–16:00 U33, Pá 16. 3. 9:00–12:00 U33, Pá 23. 3. 9:00–12:00 U33, Pá 6. 4. 13:00–16:00 U33
Předpoklady
Pro otevření kurzu se musí zaregistrovat min. 7 studentů. Součástí zápočtu bude osobní reflexe proběhlého kurzu v rozsahu 1400-2200 slov. Cenné bude především osobní zpracování tématu s kritickou diskusí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen diskutovat základy psychoanalytického uvažování a orientovat se v práci s jednotlivými teoretickými koncepty v klinické praxi. Aspirací předmětu je probudit zvědavost a porozumění psychoanalytickému postoji. Studenti budou schopni srovnat vybrané vybrané teoretické poznatky s klinickými ukázkami. Propojí si tak praktické a teoretické uchopení jednotlivých klinických situací.
Osnova
 • - Úvod do základních teoretických a klinických konceptů psychoanalýzy, který studentům poskytne společný startovní bod a základní obraz psychoanalýzy;
 • - Úvod do psychoanalytického naslouchání, porozumění, a toho, jak psychoanalytik uvažuje o běžných klinických dilematech;
 • - kritické zhodnocení některých konceptů.
Literatura
  povinná literatura
 • Pacient a analytik :základní pojmy klinické psychoanalýzy. Edited by Joseph Sandler - Christopher Dare - Alex Holder, Translated by Václav. 1. vyd. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1994. 78 s. ISBN 80-901601-2-3. info
 • MENTZOS, Stavros. Přehled psychodynamiky : funkce psychických poruch. Translated by Lucie Simonová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 287 s. ISBN 9788026200185. info
  doporučená literatura
 • BLACK, Margaret J. a Stephen A. MITCHELL. Freud a po Freudovi : dějiny moderního psychoanalytického myšlení. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 1. V Praze: Triton, 1999. 312 s. ISBN 8072540297. info
 • Rozumíme sami sobě? :neurotické zpracování konfliktů. Edited by Stavros Mentzos - Miloslav Korbelík. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2000. 231 s. ISBN 80-7106-366-5. info
 • THOMÄ, Helmut a Horst KÄCHELE. Psychoanalytická praxe. Edited by Andreas Bilger, Translated by Jan Ženatý. Hradec Králové: Mach, 1993. xxii, 394. ISBN 80-901050-0-9. info
 • THOMÄ, Helmut a Horst KÄCHELE. Psychoanalytická praxe. Translated by Jan Ženatý. Praha: Pallata, 1996. xix, 509 s. ISBN 80-901710-3-6. info
 • HOLUB, David a Roman TELEROVSKÝ. Úvodní rozhovor v psychoanalýze a psychodynamické psychoterapii. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 99 s. ISBN 9788021063839. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, rozbor kazuistik.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem, 2 kredity.
Výuka se uskutečňuje blokově formou jednodenních pátečních setkání setkání v prostorách FSS ve dnech v jarním termínu. Součástí zápočtu bude vypracování osobní reflexe (nejlépe v dokumentu Word) v rozsahu 1400-2200 slov. Cenné bude především osobní zpracování tématu s kritickou diskusí.
Informace učitele
Další literatura / Further reading
Freud, S. Sebrané spisy Sigmunda Freuda. Psychoanalytické nakladatelství, Praha, sv. 1- 17.
Rycroft, Ch. Kritický slovník psychoanalýzy. Psychoanalytické nakladatelství, Praha 1993.
Časopis Revue psychoanalytická psychoterapie. Revue - ČSPAP, Břehová 3, Praha 1, 110 00
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.