SOCd0116 Řízená účast na výuce

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. (max 10 kred). Ukončení: z.
Vyučující
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SOC906 Didaktický seminář && ! NOW ( SOC906 Didaktický seminář )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj pedagogických (a nepřímo i výzkumných) schopností a dovedností studujících a to zejména v oblasti vlastního výzkumného zaměření studujících.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen vyjádřit, vysvětlit, shrnout, oponovat.
Osnova
  • Seminářem se rozumí plnohodnotný řízený podíl na výuce v rámci bakalářského nebo magisterského programu sociologie či sociální antropologie na FSS MU. Podmínkou pro udělení kreditů je plnohodnotná výuka (typu proseminář), poskytování pravidelné zpětné vazby a pod. Splnění povinností kontroluje a supervizi poskytuje přednášející/garant/koordinátor daného předmětu.
Výukové metody
výuka, konzultace závěrečné práce
Metody hodnocení
Studující získají kredity pokud garant/vyučující kurzu potvrdí účast na výuce v rozsahu, který odpovídá počtu zapsaných kreditů (25 hodin práce = 1 kredit).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.