FSSb1110 Zahraniční výjezd

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Počet kreditů bude určen vyučujícím na základě předložených dokumentů. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blanka Plasová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (přednášející), Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D. (zástupce)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Pavlína Brabcová (pomocník)
Olga Cídlová, DiS. (pomocník)
Ing. Soňa Enenkelová (pomocník)
Ing. Kateřina Holečková (pomocník)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Mgr. Hana Kotolová, DiS. (pomocník)
Mgr. Lucie Pospíšilová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Hábová
Dodavatelské pracoviště: Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 537 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům bakalářského stupně k uznání kreditů získaných v zahraničí během krátkodobého výjezdu – například letní školy, konference, apod. Hlavními cíly předmětu jsou: Získání zkušeností na zahraničních vysokých školách a institucích; prohloubení odborných znalostí zpravidla v jedné, specifické oblasti studia; zlepšení jazykových schopností.
Výstupy z učení
Úspěšným absolvováním si studenti prohloubí odborné znalosti zpravidla v jedné specifické oblasti studia, získají mezinárodní zkušenosti a vylepší si své jazykové kompetence.
Osnova
  • Studující registrují předmět po skončení zahraničního výjezdu (letní školy, konference, atd). Vedoucí katedry nebo oboru, případně jiná jím pověřená osoba, zadává hodnocení předmětu a příslušný počet kreditů na základě předložení osvědčení o absolvování, popř. publikovaného konferenčního příspěvku, atd.
Literatura
  • JIRÁSEK, Alois. Z Čech až na konec světa : dle pamětí o staročeském cestování. Illustrated by Mikoláš Aleš. 6. vyd. V Praze: Šolc a Šimáček, 1927. 108 s. info
  • HOLCOVÁ, Milena. Evropa : jih : s prázdnou kapsou, 93/94 : průvodce každoročně aktualizovaný právě pro české turisty. Praha: Oáza, 1993. 242 s. info
  • SCHUSTER, Peter. Evropa : sever : s prázdnou kapsou, 93/94. Edited by Petr Hlubuček. Praha: Oáza, 1993. 256 s. info
Výukové metody
Výukové metody závisejí na typu mobilitního programu a rovněž na nabídce hostující instituce a jejich výčet zahrnuje aktivní účast na přednáškách a seminářích v rámci letních škol nebo intenzivních programů, práci na projektech ve workshopech či teoretickou přípravu a prezentaci na mezinárodních konferencích.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, počet kreditů je odvislý od počtu kreditů získaných během výjezdu do zahraničí a uznaných katedrou. V případě, že hostitelská instituce nepoužívá ECTS, jsou kredity přiřazeny rozhodnutím katedry na základě předložených dokumentů.
Informace učitele
Tento pobyt se obvykle nehlásí do studijní evidence jako stav „zahraniční pobyt“, jedná se zpravidla o výjezd o letních prázdninách či krátký výjezd během semestru (typicky několikadenní, ne více jak měsíční). Studující jsou povinni informovat vedoucího katedry nebo oboru, případně jinou jím pověřenou osobu, o následujících skutečnostech: místu pobytu (instituci, organizaci), délce pobytu, charakteru akce (letní škola, kurz, odborná stáž apod.), podmínkách účasti na dané akci (kritéria přijetí, podmínky absolvování apod.), případně další informace relevantní pro udělení kreditů. Certifikáty o absolvování předložte vedoucí/mu vašeho oboru nebo katedry, případně koordinátorům zahraniční spolupráce (emailem nebo interní poštou) a požádejte vyučující o zhodnocení. Doporučuje se konzultace již před absolvováním pobytu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: předmět bude ukončen na základě dokumentů předložených koordinátorům zahraniční spolupráce na katedře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: předmět je vyučován v zahraničí.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.