ZURb1117 Seminář k bakalářské práci I.

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Hanák (cvičící)
Bc. Zuzana Hodinková (cvičící)
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Johánek (cvičící)
Tae-Sik Kim, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Johana Kotišová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radovan Plášek (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Tomandl (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ZUR161 Seminář k bakalářské práci I &&! NOW ( ZUR161 Seminář k bakalářské práci I )&&( ZUR108 Publ. žánry v tiš. médiích || ZURb1107 Publicistika )&&( ZUR130 Úvod do zpravodajství || ZURb1106 Zpravodajství )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář k bakalářské práci I je prvním ze dvou povinných seminářů, v nichž se studenti oboru pouštějí do přípravy a realizace své bakalářské práce. Seminář je veden jednotlivými vedoucími prací. V rámci semináře se studenti seznamují s pravidly vypracování odborného textu a se standardními postupy při volbě a přípravě tématu bakalářské práce. Cílem semináře je připravit studenta na samostatnou tvůrčí práci. Výstupem ze semináře je vyhotovený projekt bakalářské práce, v němž student/ka formuluje téma, výzkumnou otázku/praktické zadání, metodu práce, kontext související odborné diskuze a obecnější přínos práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: navrhnout projekt bakalářské práce; analyzovat současné vědecké poznatky ve zvolené oblasti; formulovat cíl práce a metody nutné k jeho naplnění; aplikovat znalosti a dovednosti z předchozího studia.
Osnova
  • 1. Výběr vedoucího práce. 2. Předběžná formulace tématu. 3. Přihlášení do seminární skupiny. 4. Přihlášení k tématu v ISu. 5. Práce na projektu bakalářské práce a jeho průběžné konzultace. 6. Odevzdání projektu bakalářské práce.
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1996. 37 s. +. ISBN 80-213-0229-1. info
  • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 86 s. ISBN 80-210-0727-3. info
Výukové metody
Individuální konzultace, četba.
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn odevzdáním projektu bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.