MEBn5026 Carbon Capture & Storage: Lessons Learned and the Prospects

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Veronika Velička Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MEB426 Carbon Capture & Storage && ! NOW ( MEB426 Carbon Capture & Storage )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními geologickými, ekonomickými, regulatorními a sociálními rozměry problematiky zachycování a ukládání uhlíku (carbon capture and storage, CCS). CCS je jednou z cest, jak snížit globální emise oxidu uhličitého a redukovat vliv člověka na změny klimatu. Pro úspěch CCS projektů je nicméně důležitý souběh vhodných geologických podmínek pro ukládání CO2, nastavení regulace přispívající k ekonomické výhodnosti ukládání uhlíku a v neposlední řadě také podpora široké veřejnosti a místních komunit. • • Kurz je otevřen všem studentům Masarykovy univerzity. Jeho smyslem je poskytnout základní vhled do problematiky maximálně přístupnou cestou. • • Jednotlivé přednášky povedou vyučující z Energetického centra Masarykovy univerzity, společného výzkumného týmu Fakulty sociálních studií a Přírodovědecké fakulty.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni porozumět a interpretovat základní geologické, ekonomické a politické aspekty ukládání uhlíku do geologických struktur.
Osnova
  • I. Technologické aspekty rozvoje CCS projektů (Jaromír Leichmann) II. Ekonomické, legislativní a sociálni dimenze rozvoje CCS projektů (Jan Osička) IV. Prohlídka Laboratoře CCS vč. videa (Kateřina Zachovalová)
Výukové metody
Přednášky a diskuse.
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování kurzu je zapotřebí dosáhnout 100% docházky.
Informace učitele
Termín výuky bude doplněn v průběhu prvního týdnu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.