SPRb1146 Sociální práce s lidmi s psychózou

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D. (přednášející)
Barbora Krejčová (přednášející)
Bc. Eliška Mázlová Kratochvílová, DiS. (přednášející)
Ing. Václav Rolenec (přednášející)
Mgr. Markéta Sokolová, DiS. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 18:00–19:40 U41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními koncepty psychotických poruch. Ve výuce i v seminářích bude kladen důraz na praktickou aplikaci – tj. na sociální práci s lidmi s psychózou. V rámci kurzu bude zahrnuto setkání se sociálním pracovníkem, jenž s psychotickými lidmi pracuje a studentům budou představeny jednotlivé terapeutické koncepty pro práci s lidmi s psychózou s možností konkrétního nácviku intervencí. Studentům bude představeno pojetí psychóz v rámci mezikulturního kontextu (Japonsko, Indie, USA).
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni:
aplikovat základní koncepty psychopatologie a psychoterapie lidí s psychotickými poruchami a poruchami osobnosti do sociální práce;
pracovat se specifickými intervencemi v sociálních službách pro lidi s psychotickými poruchami a poruchami osobnosti;
Osnova
 • 1. Obecný úvod: historie, co je to psychóza a její druhy z hlediska MKN10 (medicínské vymezení psychotických poruch)
 • 2. Životní situace člověka s psychotickou poruchou (kasuistika, rodina, volný čas) + možnost shlédnout odpoledne film Čistá duše
 • 3. Komparace psychiatrických, psychologických a sociálních přístupů pracovníků a jejich výklad etiologie nemoci
 • 4. Konkrétní psychologické přístupy k práci s lidmi s psychotickou poruchou (terapie)
 • 5. Skupinová práce s lidmi s psychózou
 • 6. Sociální konstruktivismus jako jeden z přístupů k práci s člověkem s psychotickou poruchou, předsudky, diskriminace
 • 7. Krizová intervence
 • 8. Porovnání péče v ČR a v zahraničí (trendy, komunitní péče)
 • 9. Beseda se sociálním pracovníkem (Práh nebo Eset)
 • 10. Pozitivní způsoby zvládání a předcházení duševním poruchám
 • 11. Rozvoj pozitivního potenciálu lidí s psychotickou poruchou
 • 12. Role sociálního pracovníka a komunikace s klientem, rodinou, v organizaci
Literatura
  povinná literatura
 • Psychosocial interventions for people with schizophrenia : a practical guide for mental health workers. Edited by Neil Harris - Steve Williams - Tim Bradshaw. Basingstoke: Palgrave, 2002, xiv, 276. ISBN 0333777395. info
 • DÖRNER, Klaus a Ursula PLOG. Bláznit je lidské : učebnice psychiatrie a psychoterapie. Translated by Jan Lorenc. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 353 s. ISBN 8071696285. info
 • DÖRNER, Klaus. Osvobozující rozhovor : psychicky nemocný v rodině. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 132 s. ISBN 807169892X. info
 • GOFFMAN, Erving. Stigma :poznámky k problému zvládání narušené identity. Translated by Tomáš Prášek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003, 167 s. ISBN 80-86429-21-0. info
  doporučená literatura
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997, 147 s. ISBN 80-7178-150-9. info
 • Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Edited by Oldřich Matoušek - Pavla Kodymová - Jana Koláčková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 351 s. ISBN 807367002X. info
  neurčeno
 • MUSIL, Libor. "Ráda bych Vám pomohla, ale--" : dilemata práce s klienty v organizacích. Vyd. 1. Brno: Marek Zeman, 2004, 243 s. ISBN 8090307019. info
Výukové metody
Studentům přednáší 4 různí přednášející, je jim doporučena literatura k samostudiu a mají na ni být schopni pokládat kvalifikované dotazy.
Metody hodnocení
Zkouška, přednášky (75% účast), četba (povinná literatura), vědomostní test (otevřené otázky), seminární práce v rozsahu 3 stran na jedno ze tří témat
• Reflexe kurzu (přínosy a ztráty)
• Reflexe sebe sama (dokázali byste pracovat s touto cílovou skupinou a jak?)
• Reflexe vybrané knihy (Tančím tak rychle jak dokážu, Neslibovala jsem ti procházku růžovým sadem)
• Popis přístupu, který považujete za efektivní při práci s touto cílovou skupinou a proč?
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.