SPRb1146 Sociální práce s lidmi s psychózou

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D. (přednášející)
Silvie Chrudinová (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními koncepty psychotických poruch. Ve výuce i v seminářích bude kladen důraz na praktickou aplikaci – tj. na sociální práci s lidmi s psychózou. V rámci kurzu bude zahrnuto setkání se sociálním pracovníkem, jenž s psychotickými lidmi pracuje a studentům budou představeny jednotlivé terapeutické koncepty pro práci s lidmi s psychózou s možností konkrétního nácviku intervencí. Studentům bude představeno pojetí psychóz v rámci mezikulturního kontextu (Japonsko, Indie, USA).
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni:
aplikovat základní koncepty psychopatologie a psychoterapie lidí s psychotickými poruchami a poruchami osobnosti do sociální práce;
pracovat se specifickými intervencemi v sociálních službách pro lidi s psychotickými poruchami a poruchami osobnosti;
Osnova
 • 1. Obecný úvod: historie, co je to psychóza a její druhy z hlediska MKN10 (medicínské vymezení psychotických poruch)
 • 2. Životní situace člověka s psychotickou poruchou (kasuistika, rodina, volný čas) + možnost shlédnout odpoledne film Čistá duše
 • 3. Komparace psychiatrických, psychologických a sociálních přístupů pracovníků a jejich výklad etiologie nemoci
 • 4. Konkrétní psychologické přístupy k práci s lidmi s psychotickou poruchou (terapie)
 • 5. Skupinová práce s lidmi s psychózou
 • 6. Sociální konstruktivismus jako jeden z přístupů k práci s člověkem s psychotickou poruchou, předsudky, diskriminace
 • 7. Krizová intervence
 • 8. Porovnání péče v ČR a v zahraničí (trendy, komunitní péče)
 • 9. Beseda se sociálním pracovníkem (Práh nebo Eset)
 • 10. Pozitivní způsoby zvládání a předcházení duševním poruchám
 • 11. Rozvoj pozitivního potenciálu lidí s psychotickou poruchou
 • 12. Role sociálního pracovníka a komunikace s klientem, rodinou, v organizaci
Literatura
  povinná literatura
 • Psychosocial interventions for people with schizophrenia : a practical guide for mental health workers. Edited by Neil Harris - Steve Williams - Tim Bradshaw. Basingstoke: Palgrave, 2002, xiv, 276. ISBN 0333777395. info
 • DÖRNER, Klaus a Ursula PLOG. Bláznit je lidské : učebnice psychiatrie a psychoterapie. Translated by Jan Lorenc. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 353 s. ISBN 8071696285. info
 • DÖRNER, Klaus. Osvobozující rozhovor : psychicky nemocný v rodině. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 132 s. ISBN 807169892X. info
 • GOFFMAN, Erving. Stigma :poznámky k problému zvládání narušené identity. Translated by Tomáš Prášek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003, 167 s. ISBN 80-86429-21-0. info
  doporučená literatura
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997, 147 s. ISBN 80-7178-150-9. info
 • Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Edited by Oldřich Matoušek - Pavla Kodymová - Jana Koláčková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 351 s. ISBN 807367002X. info
  neurčeno
 • MUSIL, Libor. "Ráda bych Vám pomohla, ale--" : dilemata práce s klienty v organizacích. Vyd. 1. Brno: Marek Zeman, 2004, 243 s. ISBN 8090307019. info
Výukové metody
Studentům přednáší 4 různí přednášející, je jim doporučena literatura k samostudiu a mají na ni být schopni pokládat kvalifikované dotazy.
Metody hodnocení
Zkouška, přednášky (75% účast), četba (povinná literatura), vědomostní test (otevřené otázky), seminární práce v rozsahu 3 stran na jedno ze tří témat
• Reflexe kurzu (přínosy a ztráty)
• Reflexe sebe sama (dokázali byste pracovat s touto cílovou skupinou a jak?)
• Reflexe vybrané knihy (Tančím tak rychle jak dokážu, Neslibovala jsem ti procházku růžovým sadem)
• Popis přístupu, který považujete za efektivní při práci s touto cílovou skupinou a proč?
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.