VPLn4434 Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Blanka Plasová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristína Chudá (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 10:00–11:40 P22
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VPLn4434/spol_odpov: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Hora
VPLn4434/harm_prace_rod: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Plasová
VPLn4434/vzdelavani: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Chudá
VPLn4434/stabilizace: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Hora
Předpoklady
! VPL434 Programy socialniho rozvoje && ! NOWANY ( VPL434 Programy socialniho rozvoje )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz dává odpověď na otázku: Co je sociální rozvoj v pracovních organizacích a jak jej zabezpečovat.
Studenti by na konci kurzu měli:
- Znát povahu různých rizik spojených s oblastí sociálního rozvoje.
- Znát vhodné nástroje řešení a umět navrhnout řešení pro identifikovaná sociální rizika.
- Být schopni reflektovat organizační strategie včetně personální strategie, strategie organizačního rozvoje a mimo-organizační kontext (např. veřejnou politiku).
- Být schopni analyzovat problémy nebo situace a nástroje v oblasti sociálního rozvoje.
- Reflektovat potřebu komunikace a zvláště potřebu komunikace a vyjednávání při řešení problémů a rozvoj potřebných dovedností.
Výstupy z učení
Studenti by na konci kurzu měli:
- Samostatně vypracovat logický a konsistentní písemný návrh odpovídající na řešení problému.
- Samostatně aplikovat teoretické a empirické poznatky získané v tomto předmětu (a předchozích základních předmětech studia).
- Prokázat analytické schopnosti pro posouzení konkrétního problému nebo situace.
- Prokázat znalosti a schopnost aplikace konkrétní metodiky řešení problému.
Osnova
 • 1. téma: Úvod, Sociální rozvoj organizace, organizace studia předmětu.
 • 2. téma: Analýza poznatků pro sestavení programu sociálního rozvoje.
 • 3. téma: Sociální rozvoj jako rozvoj lidí - rozvoj lidského a sociálního kapitálu v organizaci prostřednictvím programu vzdělávání
 • 4. téma: Společenská odpovědnost organizace
 • 5. Téma: Role organizačního rozvoje při stabilizaci zaměstnanců
 • 6. téma: Nerovnováha mezi prací a rodinou a family-friendly politiky v zaměstnavatelských organizacích
 • 7. téma: Nerovnováha mezi prací a rodinou a family-friendly politiky v zaměstnavatelských organizacích (seminář)
 • 8. téma: Genderové nerovnosti a jejich řešení v zaměstnavatelských organizacích
 • 9. téma: Sociální rozvoj jako rozvoj organizace – učící se organizace
 • 10. téma: Etika ve firmě. Etické aspekty řízení lidí.
 • 11. téma: Management diverzity jako východisko organizačního a sociálního rozvoje
 • 12. Téma: Zavádění a realizace programu sociálního rozvoje
Literatura
  povinná literatura
 • A Handbook of personnel management practice (Orig.) : Personální management [Grada Publishing, 1999]. info
 • Cahusac E, Kanji S (2014) Giving up: How gendered organizational cultures push mothers out. Gender, Work & Organization 21(1): 57–70.
 • Branham, Leight (2009) 7 skrytých důvodů proč zaměstnanci odcházejí z firem. Praha: Grada Publishing. (str. 29-41)
 • Taylor-Gooby, P. 2004. New Risks and Social Change. Pp. 1-28. In Taylor-Gooby, P. (ed.). New risks, new welfare: the Transformation of the European Welfare State. New York: Oxford Univerzity Press.
 • Bičáková, A.; Kalíšková, K. 2015. Od mateřské k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce. IDEA studie 8 / 2015
 • Acker, J. 1990. Hierarchies, Jobs, Bodies: Theory of Gendered Organizations. Gender & Society 2 (139): 139-158.
 • Eger, Ludvík, 2009. Diverzity management, Praha: Česká andragogická
 • Barth, Regine, Wolff Franzizska (2009). „Corporate Social Responsibility and sustainability impact: opening the arena“. Pp 3-25 In Barth, Regine, Wolff Franzizska (eds.) Corporate Social Responsibility in Europe. UK/USA: Edward Edgar. (čti str. 3-19)
 • Veselý, A., 2006. Teorie mnohačetných forem kapitálů. Pražské sociálně vědní studie. Praha: CESES, FSV UK a FF UK. (dostupné na: http://publication.fsv.cuni.cz)
 • Allison, Michael, Kaye, Jude (2005). Strategic Planning for Non Profit Organizations, John Viley and Sons: Hoboken, str. 125-152.
 • Esping-Andersen, G. 2009. The Incomplete Revolution: Adapting to Women's New Roles. Cambridge: Malden, Polity Press. Str. 1-110. (v knihovně)
 • Hill, E.J.; Weiner, S.P. 2003. Work/Life Balance Policies and Programs. In: Edwards, J.E; Scott, J.C.; Raju, N.S. 2003. The Human Resources Program-Evaluation Handbook. Sage Publication, Inc. Str. 447-468
 • GRASSEOVÁ, Monika a KOL. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 325 s. ISBN 978-80-265-0032-2. info
 • KŘÍŽKOVÁ, Alena a Karel PAVLICA. Management genderových vztahů : postavení žen a mužů v organizaci. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004. 155 s. ISBN 8072611178. info
 • TICHÁ, Ivana. Učící se organizace. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 1999. 56 s. ISBN 80-213-0574-6. info
 • WERTHER, William B. a Keith DAVIS. Lidský faktor a personální management. 1. vyd. Zlín: Victoria Publishing, 1992. 611 s. ISBN 808560504X. info
  doporučená literatura
 • Griffeth, R., Hom, P. (2001). Retaining valued employees. London: Sage, str. 1-30.
 • Bonoli, G. 2006. New Social Risks and the Politics of Post-Industrial Social Policies. Pp. 3-26. In Armingeon, K., Bonoli, G. (eds.): The Politics of Post-Industrial Welfare States. Adapting post-war social policies to new social risks. NY: Routledge
 • Cummings, Thomas, Worley, Chritopher (2009). Organizational Development and Change. Cengage Learning: Mason, str. 121-130, 139-150.
 • Foot, M, Hook, G. 2002. Personalistika. Praha: Computer Press
 • Pavlík, Bělčík a kol. (2010). Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada (str. 65-91)
 • Hohnen (2007). Corporate Social Responsibility. An Implementation Guide for Business. International Institute for Sustainable Development. Manitoba. str. 18-54.
 • Formánková, L,; Plasová, B,; Vyhlídal, J. 2016. Parental employment patterns in the Czech Republic: economic rationality or cultural norm? Pp. 141-170 In Roosalu, T. , Hofäcker. D.. Rethinking Gender, Work and Care in a New Europe.
 • Hubbard, E., 2004.: The Manager's Pocket Guide to Diversity Management,
 • Huňková, M., Rytířová, K., Navrátilová. J. 2003. Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání. Brno: Nesehnutí. Str. 17-18.
 • Potůček, M. 1999. Křižovatky české sociální reformy. Praha: SLON. ss. 14-35.
 • Branham, Leight (2004). Jak si udržet nejlepší zaměstnance. Brno: Computer Press. (čtěte výběrově dle svého zájmu o konkrétní problémy nebo postupy řešení)
 • Rothwell, Sullivan (2010) „Change Process and Models“ in Rothwell et al. Practicing Organisation Development. Pfeiffer: San Francisco, str. 43-70.
 • SENGE, Peter M. Pátá disciplína : teorie a praxe učící se organizace. Translated by Irena Grusová. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007. 439 s. ISBN 9788072611621. info
Výukové metody
Přednášky. Samostudium - studentům uložena literatura. Seminární práce. Opakovaná zpětná vazba na seminární práci.
Metody hodnocení
Opakovaná zpětná vazba na seminární práci. Zkouška - posouzení vypracované expertizy k zadanému tématu.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2022/VPLn4434