ZURd0105 Psaní a management projektů

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
Tae-Sik Kim, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
ZURd0009 Prezentace výsledků
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Povinně volitelný předmět zajištěný buď ze zdrojů katedry (tzn. školitelem nebo interním či externím vyučujícím), nebo uznatelný na základě absolvování externě organizovaného workshopu nebo kurzu (typicky kurzu centrálně poskytovaného MU, nebo workshopu/kurzu nabízeného jinými domácími nebo zahraničními pracovišti). Student se v rámci předmětu seznámí jednak s existujícími grantovými schématy a jejich specifiky a jednak se zásadami tvorby návrhu, podávání, přípravy a managementu výzkumných projektů. Praktické dovednosti si osvojí na přípravě žádosti konkrétního projektu ve vztahu ke svému výzkumu, k projektu specifického výzkumu nebo ve vztahu k podávanému projektu (GAČR, TAČR apod.), v němž student figuruje jako člen týmu či spoluřešitel. Student bude po absolvování kurzu schopen se orientovat v grantových příležitostech a samostatně připravit projektovou žádost.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 1, 3 a 5.
Osnova
  • Zápočet je udělen školitelem za aktivní účast na semináři, případně za předložení vypracovaného návrhu výzkumného projektu dle rozsahu kurzu. V případě absolvování externě organizovaného kurzu je zápočet udělován na návrh školitele a na základě rozhodnutí garanta předmětu.
Literatura
  • BELL, Judith. Doing your research project : a guide for first-time researches in education and social science. Buckingham: Open University Press, 1999. xiv, 230. ISBN 0335203884. info
  • Kerzner, H., & Kerzner, H. R. (2017). Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. John Wiley & Sons.
  • O'LEARY, Zina. The essential guide to doing your research project. 3rd edition. Los Angeles: Sage, 2017. viii, 400. ISBN 9781473952089. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.