PMCb1003 Introduction to media studies and communication

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Johana Kotišová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course introduces students to media and communication studies. It is designed as an overview and is divided into two modules. The first covers basic theories and models explaining the nature of communication processes. The second module focuses on media communication and is divided into three thematic blocks representing individual areas of media research - media production, media content and media audiences.
Výstupy z učení
By the end of the course students will understand and apply: a/basic terminologies (interpersonal, mass and media communication theory); b/ selected (mass)communication theories)to the analysis of media content; c/ the basic principles of semiotic analysis of media content (news, popular culture).
Osnova
 • 1 Communication and media studies: basic definition
 • 2 Communication: basic definition, types of communication
 • 3 Communication models
 • 4 Media organizations and economic conditions of media functioning
 • 5 Media Content Creators
 • 6 Communication, meaning, signification, sign models
 • 7 Reading week
 • 8 Visual Culture
 • 9 Communication, Signs and Codes
 • 10 Politics of representation
 • 11 Ideology, hegemony
 • 12 Effects of the media on the audience
 • 13 Research of audiences and receptions
Výukové metody
Lectures, reading.
Metody hodnocení
Five short essays (30%). Written test exam (70%).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/PMCb1003