PSYd0007 Společný seminář

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Lomičová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Skupinová komunikace studentů a školitelů a dalších odborníků. Presentace a diskuse projektů disertačních prací, sdílení zkušenosti s výzkumem a vědeckou prací
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - participovat ve výzkumném týmu - organizovat si vlastní výzkumnou a vědeckou práci
Osnova
  • - studium literatury - příprava pro skupinovou diskusi, - sociální dovednosti (komunikační, prezentační, poskytování zpětné vazby)
Literatura
  • it depends on concrete topics of discussion
Výukové metody
skupinová diskuse
Metody hodnocení
aktivní účast v diskusi na semináři
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.