PSYd0007 Společný seminář

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Juchelková (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Skupinová komunikace studentů a školitelů a dalších odborníků. Presentace a diskuse projektů disertačních prací, sdílení zkušenosti s výzkumem a vědeckou prací
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - participovat ve výzkumném týmu - organizovat si vlastní výzkumnou a vědeckou práci
Osnova
  • - studium literatury - příprava pro skupinovou diskusi, - sociální dovednosti (komunikační, prezentační, poskytování zpětné vazby)
Literatura
  • it depends on concrete topics of discussion
Výukové metody
skupinová diskuse
Metody hodnocení
aktivní účast v diskusi na semináři
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.