PSYn4330 Kognitivně-behaviorální přístup

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Julián Kuric (přednášející)
Garance
PhDr. Julián Kuric
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 17. 2. 8:00–13:40 P24b, Pá 3. 3. 8:00–13:40 P24b, Pá 17. 3. 8:00–13:40 P24b, Pá 31. 3. 8:00–13:40 P24b
Předpoklady
! PSY433 Kognitivně-behaviorální příst. && ( PSY406 Psychoterapie || PSYn4060 Psychoterapie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/30, pouze zareg.: 7/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 7/30
Jiné omezení: Pro otevření kurzu je potřeba minimálně 10 zapsaných studentů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po skončení kurzu budou studenti schopni pojmenovat základy kognitivně behaviorálního přístupu včetně jeho historie. Budou schopni také použít základní dovednoszi tohoto přístupu v praxi.
Osnova
 • Blok 1:
 • Přednáška 1: Historie KBT, hlavní představitelé. Vznik a vývoj behaviorální terapie, Vznik a vývoj kognitivní terapie, integrace behaviorálních a kognitivních přístupů. Kognitivně behaviorální přístup. Místo KBT v systému dalších psychoterapeutických přístupů. Přístup k prožívání a problémům v prožívání z hlediska KBT.
 • Seminář 1: Seznámení se studenty, motivy k účasti na kursu, znalosti o KBT, očekávání od kursu, diskuse. Úvod do práce s kognitivně – behaviorálním přístupem, mapování problému v assessmnetu, praktický nácvik přístupu k problémům a prožívání v intencích kognitivně behaviorální terapie.
 • Blok 2:
 • Přednáška 2: Teorie KBT, základní pojmy, modely vzniku a udržování psychických poruch.Struktura kognitivně behaviorální terapie, (předběžné vyšetření, podrobné vyšetření - assessment). Formulace problému. Cíle terapie.Měření v KBT. Behaviorální analýza. Kognitivní analýza. Funkční analýza.
 • Seminář 2:Praktický nácvik v přístupu k problémů v intencích KBT. Nácvik práce při kognitivně – behaviorálním přístupu. Domácí úkol: zpracování eseje.
 • Blok 3:
 • Přednáška 3: Metody kognitivně – behaviorální terapie. Behaviorální techniky. Kognitivní techniky. Komplexní kognitivně - behaviorání programy.
 • Seminář 3: Praktický nácvik práce s behaviorálními technikami, kognitivními technikami, komplexními KB programy. Konzultace – práce na eseji.
 • Blok 4:
 • Přednáška 4: Praktické uplatnění komplexní KBT v léčbě vybraných psychických poruch (zejména úzkostné poruchy, panické úzkostné poruchy, agorafobie, specifické fobie, sociální fobie, deprese, obsedantně kompulsivní poruchy)
 • Seminář 4: Probrání domácího úkolu. Nácvik práce s komplexním kognitivně behaviorálním přístupem u konkrétních problémů. Diskuse.
Literatura
 • BECK, Judith S. Kognitivně behaviorální terapie : základy a něco navíc. Translated by Kateřina Bartošová - Alena Holá - Petr Možný - Tereza Nezbed. Vydání první. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 367 stran. ISBN 9788075535252. info
 • PEŠEK, Roman, Ján PRAŠKO a Petr ŠTÍPEK. Kognitivně behaviorální terapie v praxi : pro terapeuty, studenty a poučené laiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 229 s. ISBN 9788026205012. info
 • PRAŠKO, Ján, Petr MOŽNÝ a Miloš ŠLEPECKÝ. Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch. Vydání 1. Praha: Triton, 2007. 1063 stran. ISBN 9788072548651. info
 • BECK, Aaron T. Kognitivní terapie a emoční poruchy. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 250 s. ISBN 8073670321. info
 • MACLAREN, Catharine. Racionálně emoční behaviorální terapie. Edited by Albert Ellis, Translated by Ivo Müller. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 135 s. ISBN 807178947X. info
 • GREENBERGER, Dennis a Christine A. PADESKY. Na emoce s rozumem :příručka kognitivní terapie pro klienty. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 198 s. ISBN 80-7178-742-6. info
 • ELLIS, Albert. Člověče, neboj se :jak ovládnout úzkost dřív, než ovládne nás. Praha: Lidové noviny, 2001. 182 s. ISBN 80-7106-438-6. info
 • MOŽNÝ, Petr a Ján PRAŠKO. Kognitivně-behaviorální terapie : úvod do teorie a praxe. Vyd. 1. V Praze: Triton, 1999. 304 s. ISBN 8072540386. info
 • KENNERLEY, Helen. Jak zvládat úzkostné stavy :příručka pro klinickou praxi. Edited by Stanislav Kratochvíl. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 190 s. ISBN 80-7178-266-1. info
Výukové metody
Bloková výuka. 4 bloky. Každý blok obsahuje jeden seminář a jednu přednášku
Metody hodnocení
(Zkouška, 2B kredity). Podmínkou je minimálně 75% účast, vypracování seminární práce na 10 stran, plnění zadaných úkolů mezi bloky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/PSYn4330