VPLn8899 Konceptualizace závěrečné práce

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Kotolová, DiS. (pomocník)
Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! VPL899 Konceptualizace && ! NOWANY ( VPL899 Konceptualizace )
Předmět zapisují studenti v době, kdy odevzdávají téma své diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen předložit teoretické odůvodnění dílčích výzkumných otázek, které jsou v souladu s poznávacím cílem práce, včetně návrhu výzkumného designu.
Výstupy z učení
Analyzovat současné vědecké poznatky k tematu a problému diplomové práce; formulovat dílčí výzkumné otázky; vysvětlit souvislosti mezi hlavní a vedlejšími výzkumnými otázkami.
Osnova
  • Předmět je věnován následujícím tématům:
  • 1. Identifikace pojmů základní výzkumné otázky.
  • 2. Vymezení pojmů v souladu se smyslem základní výzkumné otázky.
  • 3. Vypracování a teoretické odůvodnění dílčích výzkumných otázek.
  • 4. Návrh designu výzkumu.
Literatura
  • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7.
Výukové metody
Cíl předmětu bude dosažen pomocí následujících metod výuky: 1. individuální konzultace se školitelem 2. rešerše zdrojů 3. četba 4. psaní
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Předpokladem absolvování předmětu je odevzdání první verze teoretické části závěrečné práce vedoucímu závěrečné práce. Text teoretické části práce je hodnocen z hlediska schopnosti studenta: 1. vymezit klíčové pojmy v souladu se smyslem výzkumné otázky, 2. vypracovat a teoreticky zdůvodnit dílčí výzkumné otázky, které jsou v souladu s poznávacím cílem práce, 3. navrhnout design výzkumu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.