FSSd0904 Španělský jazyk pro doktorské studium

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Žváčková (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Stanislava Tichá
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
( FAKULTA ( FSS ))&&( TYP_STUDIA ( D ))
Se requiere el nivel de conocimientos de español B2 según el MCER (Marco Común Europeo de Referencia) para hacer el examen o para hacerse reconocer éste.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
ZKOUŠKA PGS ze španělského jazyka
Vyžaduje se četba odborné literatury v příslušném jazyce (minimálně v rozsahu 60 stran) a schopnost reprodukovat obsah ústně nebo písemně (na formě se kandidáti dohodnou s examinátorem). Pokud je forma písemná, jsou požadovány 4 normostrany. Doktorand musí dále předložit zprávu o studiu nebo profesi v rozsahu 1-2 normostran v příslušném jazyce a musí prokázat schopnost ji ústně reprodukovat.
UZNÁNÍ ZKOUŠKY
Možnosti uznání zkoušky:
- mezinárodní certifikáty na úrovni ERR B2 (např. DELE B2) ne starší 5 let
- univerzitní titul z oboru španělský jazyk
- titul získaný na zahraniční univerzitě (studium ve španělštině)
- publikace: - kniha (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- skripta (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- článek (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- výstup na konferenci vedené ve španělském jazyce (kandidát musí být uveden jako první autor a přednášející, musí předložit publikovaný abstrakt příspěvku a příspěvek v písemné formě)
- odmítnutý nepublikovaný článek/text: (kandidát musí být uveden jako první autor a předložit text i důvod zamítnutí jeho publikace)
Výstupy z učení
Kandidát bude schopen analyzovat a interpretovat odborné dokumenty, články. Bude schopen samostatného ústního projevu (diskuse a výměna informací).
Osnova
  • Este curso no ofrece ningún tipo de horas lectivas, termina con el examen escrito u oral o se puede hacer reconocer (véase los REQUISITOS más arriba).
Literatura
  • Graciela Vázquez Pereiro: Actividades para la escritura académica, Edinumen 2001, ISBN: 8489756546
  • Graciela Vázquez Pereiro: Guía didáctica del discurso académico escrito, Edinumen 2000, ISBN: 8489756511
  • Doporučená literatura: Estrella Montolío: Manual práctico de escritura académica, vol I., II., III., Ariel S.A. 2001-2008, ISBN: vol.I: 8434428679, vol.II: 8434428687, vol.III: 8434428695
  • REGUEIRO RODRÍGUEZ, María Luisa a Daniel M. SÁEZ RIVERA. El Español académico : guía práctica para la elaboración de textos académicos. Madrid: Arco/Libros, 2013, 186 stran. ISBN 9788476358696. info
Výukové metody
Este curso no ofrece ningún tipo de horas lectivas, termina con el examen escrito u oral o se puede hacer reconocer (véase los REQUISITOS más arriba).
Metody hodnocení
Vyžaduje se četba odborné literatury v příslušném jazyce (minimálně v rozsahu 60 stran) a schopnost reprodukovat obsah ústně nebo písemně (na formě se kandidáti dohodnou s examinátorem). Pokud je forma písemná, jsou požadovány 4 normostrany. Doktorand musí dále předložit zprávu o studiu nebo profesi v rozsahu 1-2 normostran v příslušném jazyce a musí prokázat schopnost ji ústně reprodukovat.
Vyučovací jazyk
Španělština
Informace učitele
ZKOUŠKA PGS ze španělského jazyka
Vyžaduje se četba odborné literatury v příslušném jazyce (minimálně v rozsahu 60 stran) a schopnost reprodukovat obsah ústně nebo písemně (na formě se kandidáti dohodnou s examinátorem). Pokud je forma písemná, jsou požadovány 4 normostrany. Doktorand musí dále předložit zprávu o studiu nebo profesi v rozsahu 1-2 normostran v příslušném jazyce a musí prokázat schopnost ji ústně reprodukovat.
UZNÁNÍ ZKOUŠKY
Možnosti uznání zkoušky:
- mezinárodní certifikáty na úrovni ERR B2 (např. DELE B2) ne starší 5 let
- univerzitní titul z oboru španělský jazyk
- titul získaný na zahraniční univerzitě (studium ve španělštině)
- publikace: - kniha (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- skripta (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- článek (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor)
- výstup na konferenci vedené ve španělském jazyce (kandidát musí být uveden jako první autor a přednášející, musí předložit publikovaný abstrakt příspěvku a příspěvek v písemné formě)
- odmítnutý nepublikovaný článek/text: (kandidát musí být uveden jako první autor a předložit text i důvod zamítnutí jeho publikace)
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024.