PSYd0157 Konzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí školitele

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Lukas Blinka, PhD. (přednášející)
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Iveta Koblic, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Juchelková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Žádné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zvýšit metodologické dovednosti a reflexi prostřednictvím konzultování bakalářského nebo magisterského výzkumného projektu pod supervizí školitele.
Výstupy z učení
Rozšíření metodologických znalostí, procvičení metodologických voleb, zvýšená schopnost reflexe výzkumných procesů.
Osnova
  • Volba konzultovaného projektu. Konzultování pod supervizí. Reflexe nových znalostí a zkušeností získaných konzultováním.
Literatura
    povinná literatura
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Konzultace, supervize.
Metody hodnocení
Kredity budou uděleny na základě hodnocení školitelem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024.