ZUR205 Stylistika

Fakulta sociálních studií
podzim 2001
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející), PhDr. Jiřina Salaquardová (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Drahomíra Soldánová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Existuje mnoho způsobů, jak se vyjádřit o jedné a téže věci. Způsob, který v konkrétních situacích volíme, závisí na mnoha faktorech - na formálnosti/neformálnosti projevu, na cíli projevu, na předpokládaném adresátovi a podobně. Stylistiku je možno definovat jako disciplínu, která zkoumá, jak tyto - a mnohé další - faktory ovlivňují strukturu textů. Nabízený seminář kombinuje teoretické základy stylistiky s jejich uplatněním při praktické práci s texty všeho druhu. Bližší podrobnosti budou upřesněny na začátku výuky.
Osnova
 • Existuje mnoho způsobů, jak se vyjádřit o jedné a téže věci. Způsob, který v konkrétních situacích volíme, závisí na mnoha faktorech - na formálnosti/neformálnosti projevu, na cíli projevu, na předpokládaném adresátovi a podobně. Stylistiku je možno definovat jako disciplínu, která zkoumá, jak tyto - a mnohé další - faktory ovlivňují strukturu textů. Nabízený seminář kombinuje teoretické základy stylistiky s jejich uplatněním při praktické práci s texty všeho druhu. Bližší podrobnosti budou upřesněny na začátku výuky.
Literatura
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Academia, 1994. 647 s. ISBN 8020004939. info
 • HAVRÁNEK, B., aj. 1989. Slovník spisovného jazyka českého 1-8. 2. vyd. Praha : Academia.
 • PETRÁČKOVÁ, Věra a Jiří KRAUS. Akademický slovník cizích slov : [A-Ž]. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 834 s. ISBN 8020006079. info
 • MARTINCOVÁ, Olga. Nová slova v češtině : slovník neologizmů. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 356 s. ISBN 8020006400. info
 • SOCHOVÁ, Zdeňka a Běla POŠTOLKOVÁ. Co v slovnících nenajdete :novinky v současné slovní zásobě. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 204 s. ISBN 80-7178-000-6. info
 • ČERMÁK, F., aj. 1983-1994. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4 sv. Praha : Academia.
 • HALLER, J., ŠMILAUER, V. a HRADSKÝ, L. 1969-1987. Český slovník věcný a synonymický 1-3 + rejstřík. Praha : Státní pedagogické nakladatelství.
 • REJZEK, J. 2001. Český etymologický slovník. Praha : Leda.
 • HUBÁČEK, Jaroslav. Malý slovník českých slangů. Vyd. 1. Ostrava: Profil, 1988. 189 s. info
 • Slovník zkratek. 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 1994. 231 s. ISBN 80-901647-1-4. info
 • PALA, K. a VŠIANSKÝ, J. 2000. Slovník českých synonym. 3., doplněné vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny.
 • ČECHOVÁ, M., aj. 2000. Čeština - řeč a jazyk. 2., přepracované vydání. Praha : Institut sociálních vztahů.
 • HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. Vyd. 25., ve Fortuně 1. Praha: Fortuna, 1996. 246 s. ISBN 807168306X. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • HLAVSA, Zdeněk. Pravidla českého pravopisu : školní vydání včetně Dodatku. Vyd. 2., rozš., v nakl. For. Praha: Fortuna, 1999. 383 s. ISBN 8071689130. info
 • STANĚK, Vladimír. Jak psát správně čárky : průvodce interpunkcí pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1997. 85 s. ISBN 8071684732. info
 • HÁLA, Bohuslav. Výslovnost spisovné češtiny. 1, Zásady a pravidla : výslovnost slov českých. Praha: Academia, 1967. info
 • ROMPORTL, Milan. Výslovnost spisovné češtiny : výslovnost slov přejatých : výslovnostní slovník. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 318 s. info
 • HŮRKOVÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. ISBN 80-85827-93-X. info
 • Klíč k výslovnosti cizích vlastních jmen v češtině : podle původních jazykových pramenů a prací českých lingvistů. info
 • Stylistika současné češtiny. Edited by Marie Čechová. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 1997. 282 s. ISBN 80-85866-21-8. info
 • DOLANSKÁ, N. 1994. Jak se stát Hemingwayem : příručka pro budoucí žurnalisty. Praha : Karolinum.
 • JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS a Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu : základy jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 102 s. ISBN 8071842109. info
 • HOFFMANNOVÁ, Jana a Jiří KRAUS. Písemnosti v našem životě. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 159 s. ISBN 8071683019. info
 • OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 256 s. ISBN 80-85983-76-1. info
 • DANEŠ, František. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 292 s. ISBN 8020006176. info
 • NĚMEC, Igor a Jan HORÁLEK. Dědictví řeči. 1. vyd. Praha: Panorama, 1986. 468 s. info
 • JELÍNEK, Jaroslav a Vlastimil STYBLÍK. Čtení o českém jazyku. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 362 s. info
 • Seznam literatury zahrnuje výkladové slovníky - č. 1-5, výběr speciálních slovníků - č. 6-11, mluvnice - č. 12-14, příručky týkající se pravopisu, interpunkce a výslovnosti - č. 15-20) i další odborné (č. 21-25) a popularizační (č. 26-28) práce.
Metody hodnocení
Požadavky budou upřesněny na počátku výuky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.