SOC913 Metodologický seminář

Fakulta sociálních studií
podzim 2004
Rozsah
0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem metodologického semináře je seznámit studenty se základními problémy filozofie sociálních věd (Blaikie, 1993 a Elster, 1996), s jednotlivými metodologickými paradigmaty těchto věd (Blaikie, 1993) a se základy logiky kvalitativního výzkumu (Silverman, 2000). Současně všem - nejen těm, kdo si zvolili kvalitativní metodologii - osvěžit základní pravidla postupu při precizování výzkumné otázky a výzkumného projektu, včetně volby metodologie, konkrétních metod sběru dat a výzkumných jednotek (Silverman, 2000). Seminář je založen na samostatné četbě a promýšlení tématu vlastní disertační práce v jejím kontextu.
Osnova
  • 1. Soupeřící metodologická paradigmata současné sociologie. 2. Logika kvalitativního výzkumu a jeho projekt. 3. Kauzální vysvětlení v sociální vědě.
Literatura
  • Silverman David. 2000. Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. London: Sage. 316 pp. [ISBN 0 71619 5823 1] - 316-SILV
  • Blaikie Norman. 1993. Approaches to Social Enquiry. Cambridge: Polity Press. 216 pp. [ISBN 0 7456 11737]
  • Elster John. 1996. Nuts and Bolts for the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press. 182 pp. [ISBN 0 521 37606 8]
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.