D_AJ_2 Anglický jazyk 2

Fakulta sociálních studií
podzim 2006
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ayna Bulatova (cvičící)
Mgr. Renata Hajslerová (cvičící)
PhDr. Ivana Malovičová (cvičící)
Mgr. Šárka Roušavá, B.A. (cvičící)
Libor Štěpánek (cvičící)
Ludmila Vyskupová (pomocník)
Garance
PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Hana Hoblová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Anglický jazyk Zápočet Zápočet z anglického jazyka se vypisuje zpravidla 3x ročně ve zkušebních termínech: leden/únor, červen, září. Studenti doktorských studijních programů se zaregistrují do IS do předmětu pod kódem D_AJ_1, v jehož agendě naleznou přesné datum a hodinu zápočtu. Zápočet probíhá formou ústní prezentace. K zápočtu se studenti přihlašují nejpozději 3 pracovní dny před jeho termínem v IS. Kritéria pro hodnocení zápočtu z angličtiny: VŠEOBECNÉ PARAMETRY: 1. akademická prezentace na odborné téma vztahující se k tématu doktorské práce dle vlastního výběru 2. rozsah: 10-12 minut 3. formální stránka odpovídající akademické prezentaci (název, úvod, hlavní část, závěr, ukončení) 4. užití adekvátních audiovizuálních pomůcek 5. vedení následné diskuse na téma prezentace K přípravě a podání prezentace se doporučuje využít materiálů v IS: D_AJ_1 – Studijní materiály. Ekvivalent zápočtu Pokud student skládal zkoušku z jazyka již dříve, může požádat o zadání zápočtu do IS formou e-mailové zprávy garantovi předmětu PhDr.L.Štěpánkovi, Ph.D.(lstep@fss.muni.cz ). Zadat zápočet do IS lze v případě, že student úspěšně složil zkoušku z anglického jazyka na MU či jiné univerzitě, jejíž součástí byla ústní prezence odpovídajících parametrů. Zkouška Zkouška z anglického jazyka se vypisuje zpravidla 3x ročně ve zkušebních termínech: leden/únor, červen, září. Studenti doktorských studijních programů se zaregistrují do IS do předmětu pod kódem D_AJ_2, v jehož agendě naleznou přesné datum a hodinu zkoušky. Zkouška má písemný charakter. Ke zkoušce se studenti přihlašují v IS nejpozději 3 pracovní dny před jejím termínem a zasláním přihlášky se seznamem 5 témat odborné eseje na adresu CJV oddělení FF/FSS, Joštova 10, Brno, 602 00, s označením „DOKTORSKÁ ZKOUŠKA“. Každé téma musí obsahovat stručný obsah přibližně na pět řádků, pět vět nebo v pěti bodech. Témata se musí vztahovat k tématu disertační práce studenta a musí být podepsána školitelem, jinak nebudou akceptována. Při samotné zkoušce zkoušející vybírá jedno z navržených témat. Ke zkoušce si student může s sebou přinést vypsané citace, seznam literatury a slovníky (vše k nahlédnutí zkoušejícímu). Uznání zkoušky Pokud student skládal zkoušku z jazyka již dříve, může požádat o uznání zkoušky formou e-mailové zprávy garantovi předmětu PhDr.L.Štěpánkovi, Ph.D.(lstep@fss.muni.cz ). Možnosti uznání zkoušky: - mezinárodní certifikáty na úrovni ERR C1 (např. CPE) - magisterský titul z oboru anglický jazyk - titul získaný na zahraniční univerzitě (studium v angličtině) - publikace: - kniha (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor) - skripta (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor) - článek (kandidát musí být uveden jako první autor nebo první spoluautor) - výstup na konferenci vedené v anglickém jazyce (kandidát musí být uveden jako první autor a přednášející, musí předložit publikovaný abstrakt příspěvku a příspěvek v písemné formě) - odmítnutý nepublikovaný článek/text: (kandidát musí být uveden jako první autor a předložit text i důvod zamítnutí jeho publikace) Kritéria pro hodnocení zkoušky z angličtiny:
Metody hodnocení
VŠEOBECNÉ PARAMETRY: 1. rozsah cca 4 normostrany ( 7200 znaků) 2. formální stránka odpovídající akademickému textu (název, úvod, hlavní část, závěr) 3. užití akademických konvencí při citování zdrojů STYL A ORGANIZACE: 1. jasné argumenty vyjádřeny v odstavcích 2. členění odstavců do logického a souvislého sledu 3. užití zásad stavby textu 4. formální slovní zásoba
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.