SOC922 Tvůrčí psaní v sociologii

Fakulta sociálních studií
podzim 2006
Rozsah
0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Předpoklady
Předmět je určen pro studentky a studenty doktorského studia sociologie na FSS.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Sociologie je rétorická práce, píše v předmluvě ke své knize Etnografická imaginace Paul Atkinson. Předmět Tvůrčí psaní v sociologii se tomuto teoretickému předpokladu nebude věnovat, pouze na něj volně naváže. Nepůjde o přednášky, ale spíš o pracovní diskuse a místy jakousi tvůrčí dílnu. Cílem setkání bude tříbit praktické dovednosti sociologického referování, a to formou společné ("na místě" provozované) i samostatné spisovatelské práce se skutečnými sociologickými texty a jejich fragmenty. Měli bychom přitom překračovat technickou rovinu nácviků jak sociologii (pouze) psát; půjde nám spíš v duchu Atkinsonovy poznámky o různé způsoby, jak sociologii (se vším všudy) dělat. Teoretické a empirické otázky se nám budou prolínat s rétorickými a formulačními problémy. Během výuky budeme brát ohledy na to, že účastníci sami povedou podobně zaměřenou výuku s účastníky distančního studia.
Osnova
  • Tři sezení během semestru (2+2 vyučovací hodiny) - viz sylabus.
Metody hodnocení
Absolventi dostanou zápočet - za systematickou a pečlivou přípravu na jednotlivá sezení a za aktivní účast.
Informace učitele
Termíny sezení pro podzimní semestr 2006: 3. rijna, 31. října a 28. listopadu, pravděpodobně v 14:30-18:00h. Místnost bude upřesněna. Účastníci kursu se podílejí na výuce předmětu kombinovaného studia SOC736 Jak psát odborný text (termíny vždy v pátek 6.10., 3.11., 1.12.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Rozsah: 4h (seminar), Periodicita: 3x za semestr; (Terminy: 4. rijna, 8. listopadu, 6. prosince).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.