HEN555 Sociologie venkova a krajiny

Fakulta sociálních studií
podzim 2009
Rozsah
1/1. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Klvač (přednášející)
Garance
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ivona Tolarová
Rozvrh
St 12:00–13:30 U32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 52 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/52, pouze zareg.: 0/52, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/52
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je podat úvodní vstup do sociologické problematiky související s historií a současností venkova a krajiny. Pozornost je věnována současným trendům vývoje venkova, aktuálnímu ohrožení a vnímání kulturní dimenze krajiny. Český a moravský kontext přednášek je doplněn odbočkami na česko-rumunský (Banát) a jemenský (ostrov Sokotra) venkov. Semináře: Těžiště kurzu spočívá v seminářích, orientovaných na empirický výzkum venkovského prostoru. V rámci seminární práce se budou studenti věnovat sociologicko-fotografickému projektu v obcích mikroregionu Drahanská vrchovina (http://www.drahanskavrchovina.cz/). Předpokladem práce na projektu je ochota studentů realizovat dvě až tři individuální badatelské návštěvy vybrané obce. Exkurze: Přednášky a semináře budou doplněny jednodenní exkurzí do přírodního parku Rakovecké údolí a přilehlých obcí (Račice a Ruprechtov). Vedení exkurze bude oživeno experty z řad domorodých obyvatel. Výstupy: Výstupy z badatelského projektu budou rozpracovány do výstavy fotografií s kritickými texty, série článků v místním tisku, případně do příspěvku na konferenci.
Osnova
  • Uvedení do problematiky (17. 9.) Literatura: celkem 20 (cz) Klvač, P., ed. (2006): Kulisy venkovského života - Scenes of rural life. Drnovice: Drnka. [10 stran] Klvač, P., ed. (2007): Na tom našem dvoře - In our back yard. Drnovice: Drnka. [10 stran] 2) Venkov a město - tradice a modernita (24. 9.) Literatura: celkem 36 (cz) Giddens, A. (2000): Tradice. In: Unikající svět. Praha: Slon, 51-67. [17 stran] Keller, J. (1997): Problematičnost pojmu společnost. Tradiční a moderní společnost v koncepcích sociologie. Zdroj radikální proměny společnosti - generalizace trhu. Moderní společnost jako zdroj nadějí i obav. Pojem modernizace a její rizika. In: Úvod do sociologie. Praha: Slon, 10-11, 11-14, 14-17, 17-22, 36-41. [19 stran] 3) České vesnice v rumunském Banátě - mezi tradicí a modernitou? (1. 10.) Literatura: celkem 39 (cz) Lapka, M., Gottlieb, M. (2000): Rolník je přežitkem v nové době? In: Rolník a krajina. Praha: Slon, 63-84. [22 stran] Tovey, H. (1998): Jaký je vztah mezi rodinou a ruralitou. Biograf, 15-16/1998, 39-56. [17 stran] 4) Venkov - mýtus a realita (8. 10.) Literatura: celkem 17 (cz) Blažek, B. (2006): Venkov mezi prehistorií a posthistorií. Teologie & Společnost, 2/2006, 30-32. [3 strany] Med, J. (2005): Hledání nového vztahu k zemi. Dějiny a současnost, 8/2005, 23-25. [3 strany] Spousta, J. (2006): Proměny venkova. Teologie & Společnost, 2/2006, 3-5. [3 strany] Vlčková, L. (2008): Dokonalí venkované v rajské zemi. Dějiny a současnost, 6/2008, 37-40. [4 strany] Woitsch, J. (2008): Ta naše chaloupka česká? Proměny mýtu lidové architektury. Dějiny a současnost, 6/2008, 30-33. [4 strany] 5) Od divočiny ke kulturní krajině - tam a zase zpátky? (15. 10.) Literatura: celkem 33 (cz) Bauman, Z. (1996): Příroda a kultura. In: Myslet sociologicky. Praha: Slon, 137-153. [16 stran] Librová, H. (2001): Kulturní krajina potřebuje náš smír s divočinou. In: Tvář naší země - krajina domova. Sborník příspěvků ke konferenci Tvář naší země. Praha, Průhonice, 129 -133. [5 stran] Míchal, I. 2001. Kulturně historická východiska postojů ke krajině: Divočina-obdělaná zem-město. In: Tvář naší země - krajina domova. Sborník příspěvků ke konferenci Tvář naší země. Praha, Průhonice, 13 -25. [12 stran] 6) Krajina a identita (22. 10.) Literatura: celkem 42 (cz) Librová, H. (1988): Symbol vlasti. In: Láska ke krajině? Brno: Blok, 93-112. [18 stran] Vańková, M. (2008): Konstruování a reprezentace "regionu". Biograf, 45/2008, 3-22. [19 stran] Zilynskyj, B. (2005): Co je nám do jejich ráje. Stěhování Českého ráje od Litoměřic k Turnovu na konci 19. století. Dějiny a současnost, 5/2005, 14-18. [5 stran] 7) Samostatná práce, čtecí týden (29. 10.) Literatura: celkem 92 (cz) Blažek, B. (2004): Venkovy – anamnéza, diagnóza, terapie. Brno: Vydavatelství ERA. [1/2 knihy] 8) A přece (se) straší /přednáší Rudolf Šmíd/ (5. 11.) Literatura: celkem 26 (cz) Klvač, P. (2008): Strašáci vnější a vnitřní. Biograf, 45/2008, 163-170. [7 stran] Sztompka, P. (2007): Společnost v objektivu. In: Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. Praha: Slon, 35-47. [13 stran] Šmíd, R. (1999): Strašák v tísni aneb o životě "nonhumans". Biograf, 20/1999, 99-104. [6 stran] 9) Krajinný ráz (12. 11.) Literatura: celkem 40 (cz) Löw, J., Míchal, I. (2003): Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce. [cca 40 stran vybraných dle vlastní úvahy] Pro inspiraci: Vorel. I., Sklenička, P. eds. (2006): Ochrana krajinného rázu. Sborník příspěvků z konference. Praha: Nakladatelství Naděžda Skleničková. Maděra, P. a kol. (2005): Krajinný ráz - jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu. Sborník příspěvků z konference. Brno: CZ-IALE. 10) Genius loci - imaginace prostoru (19. 11.) Literatura: celkem 40 (cz) Antonín, L. (2005): Genius loci. Analogon, 44-45/2005, 8-15. [8 stran] Cílek, V. 2000. Paměťová struktura krajiny a památné kameny. In: Kulturní krajina aneb proč ji chránit. Praha: MŽP, 69-73. [5 stran] Cílek, V. (2005): Genius loci jako otázka sublimace kultu mrtvých. Analogon, 44-45/2005, 16-19. [4 strany] Stejskal, M. (2005): Výsostná místa - genius loci. Analogon, 44-45/2005, 20-22. [3 strany] Sádlo, J. (2006): Složitá cesta z Libušína na Budeč a zpátky. In: Budeč 1100 let /905-2005/ - II. Příroda - krajina - člověk. Kováry: Občanské sdružení Budeč, 184-203. [20 stran] 11) Cesta z města I - turismus (26. 11.) Literatura: celkem 26 (cz) + 19 (angl) Bauman, Z. (1995): Turista. In: Úvahy o postmoderní době. Praha: Slon, 49-53. [4 strany] Burns, P. M. (2002): Issues in the anthropology of tourism. In: An Itroduction to Tourism & Anthropology. London-New York: Routledge, 91-119. [19 stran] Librová, H. (1994): Tvrdý a měkký turismus. In: Pestří a zelení. Brno: Veronica, 65-75. [11 stran] Valentová, M. (2001): Turismus a autenticita. Biograf, 25/2001, 105-115. [11 stran] 12) Cesta z města II - decentralizace osídlení (3. 12.) Literatura: celkem 45 (cz) Cílek, V. (2007): Chatařství jako fenomén, mentalita a osud. In: Zapletalová, V.: Chatařství - Summerhouses. Brno: ERA, 379-397. [9 stran] Librová, H. (1996): Decentralizace osídlení - vize a realita. Část první: vize, postoje k venkovu a potenciální migrace v ČR. In: Sociologický časopis, 3/1996, 285-296. [12 stran] Musil, J. (2002): Co se děje s naším osídlením po roce 1989. In: Horská, P., Maur, E., Musil, J.: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha-Litomyšl: Paseka, 302-313. [12 stran] Baše, M. (2002): Suburbanizace venkova. In: Tvář naší země - krajina domova. Sborník příspěvků ke konferenci Tvář naší země. Praha-Průhonice, 24 -31. [8 stran] Czumalo, V. (2005): Architektura v národě chatařů a chalupářů. ERA21, 3/2005, 64-67. [4 strany] 13) Obnova nebo rozvoj venkova? (10. 12.) Literatura: celkem 12 + 92 (cz) Baše, M. (2002): Budoucnost našeho venkova. In: Tvář naší země - krajina domova. Sborník příspěvků ke konferenci Tvář naší země. Praha-Průhonice, 9 -13. [5 stran] Budoucnost venkova ve velké Evropě. In: Tvář naší země - krajina domova. Sborník příspěvků ke konferenci Tvář naší země. Praha-Průhonice, 73 -79. [7 stran] Blažek, B. (2004): Venkovy – anamnéza, diagnóza, terapie. Brno: Vydavatelství ERA. [1/2 knihy] 14) Zhodnocení terénního výzkumu (17. 12.)
Literatura
  • CÍLEK, Václav. Makom : kniha míst. 2., dopl. vyd. Praha: Dokořán, 2007, 299 s. ISBN 9788073631208. info
  • BLAŽEK, Bohuslav. Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. 1. vydání. Šlapanice: ERA, 2004, 184 s. ISBN 80-86517-90-X. info
  • LÖW, Jiří a Igor MÍCHAL. Krajinný ráz. 1. vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, 2003, 552 s. ISBN 80-86386-27-9. info
  • CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější : texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu. Praha: Dokořán, 2002, 231 s. ISBN 8086569292. info
  • GIDDENS, Anthony. Unikající svět :jak globalizace mění náš svět. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000, 135 s. ISBN 80-85850-91-5. info
Výukové metody
Výukové metody zahrnují přednášky, individuální práci studentů (četba povinné literatury) a diskuse.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích (průběžné plnění zadaných úkolů), seminární práce (20 textem komentovaných fotografií), písemný test ze zadané literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.