SPP140 Posouzení životní situace klienta

Fakulta sociálních studií
podzim 2009
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 U33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 56 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/56, pouze zareg.: 0/56
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky posouzení životní situace klienta v kontextu vybraných teoretických perspektiv. Osvojované kompetence:
- znalost teorií, termínů, konceptů v problematice posouzení;
- konceptuální aplikace;
- schopnost volit přiměřené teoretické pojetí posouzení (jedno či více);
- zdůvodňování interpretace a východisek pro intervenci;
- dovednost provést posouzení;
- práce ve skupině;
Osnova
 • Úvod do kurzu a problematiky
 • Posouzení a jeho úskalí v sociální práci
 • Prezentace problémové situace (Film)
 • Volba přístupu k posouzení
 • Systémové přístupy
 • Psychodynamické přístupy
 • Behaviorální přístupy
 • Úkolově orientovaný přístup
 • Přístup orientovaný na řešení problémů
 • Reflexe
 • Prezentace posouzení
Literatura
 • HOLLAND, Sally. Child and family assessment in social work practice. 1st pub. London: SAGE Publications, 2004. 176 s. ISBN 076194902X. info
 • THOMLISON, Barbara. Family assessment handbook :an introductory practice guide to family assessment and intervention. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 2002. xvi, 174 s. ISBN 0-534-36598-1. info
 • MILNER, Judith a Patrick O'BYRNE. Assessment in social work. Edited by Jo. Campling. Houndmills: Palgrave, 1998. ix, 206 s. ISBN 0-333-65919-8. info
 • TAYLOR, Brian J. a Toni DEVINE. Assessing needs and planning care in social work. Brookfield, Vt., USA: Arena, 1993. xv, 125. ISBN 1857421442. info
Výukové metody
- přednášky
- skupinové diskuse
- skupinové projekty
- hraní rolí
- čtení
Metody hodnocení
Zpracování projektu posouzení ve skupině a jeho prezentace (max 100 bodů, minimum 60%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.