EN

FSS:HEN627 Ekopsychologie I - Informace o předmětu

HEN627 Ekopsychologie I: Vztah k přírodě a životnímu prostředí

Fakulta sociálních studií
podzim 2012
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Dana Pantůčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každou sudou středu 8:00–11:40 M117
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cíle z hlediska kompetencí absolventek a absolventů kurzu: A. Uvědomují si význam psychologických aspektů interakce člověka s přírodou a životnímu prostředím. B. Orientují se v základních ekopsychologických termínech, teoriích a konceptech. C. Jsou vnímavější k prožívání lidí ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí. D. Dokážou lépe analyzovat bariéry a benefity, které ovlivňují chování lidí k přírodě a životnímu prostředí, umí lépe predikovat jejich chování. E. Umí aplikovat získané poznatky, např. v oblasti principů účinné environmentální výchovy, osvětových kampaní či komunikace zelených témat s veřejností. F. Více rozumí svému vlastnímu vztahu k přírodě a životnímu prostředí.
Osnova
  • • 1.+2. Proč lidé (ne)chrání životní prostředí? I. - Motivace pro ochranu životního prostředí. Bariéry a benefity proenvironmentálního chování. Disproporce mezi postoji, hodnotami a chováním. Tragédie obecní pastviny jako jedna ze sociálních pastí. • 3.+4. Proč lidé (ne)chrání životní prostředí? II. - Aplikovaná behaviorální analýza vs. modely proenvironmentálního chování (KAB, TPB, TRA, NAT, REB, VBN). • 5.+6. Jak lidé vnímají problémy životního prostředí? - Posuzování rizik (risk assessment). Ohrožující emoce. Obranné mechanismy ega. Strategie zvládání (coping strategies). • 7.+8. Jak lidé prožívají kontakt s přírodou? I. Typy kontaktu s přírodou. Adaptace na přírodní podmínky. Přínos kontaktu s přírodou vs. nature deficit disorder. • 9.+10. Jak lidé prožívají kontakt s přírodou? II. Environmentální senzitivita. Efekt divočiny. • 11.+12. Jak popisovat osobní vztahy lidí k přírodě a životnímu prostředí? - Charakteristika vztahu jedince k přírodě a životnímu prostředí. Environmentální identita. Sociální role „ekologa“. • 13.+14. Závěrečné oborové reálie - Ekopsychologie v České republice a v zahraničí. Conservation psychology. Environmental psychology. Významné informační zdroje. Tipy k dalšímu studiu a aktivitám.
Literatura
  • WINTER, Deborah Du Nann a Susan M. KOGER. Psychologie environmentálních problémů. Translated by Jiří Foltýn. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 295 s. ISBN 9788073675936. info
  • Identity and the natural environment : the psychological significance of nature. Edited by Susan D. Clayton - Susan Opotow. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003. vi, 353. ISBN 0262532069. info
Výukové metody
Výklad a prezentace, řešení problémových úloh ve skupinách i jednotlivě, sdílení zkušeností, diskuse, práce s modelovým výzkumem konkrétního ekopsychologického tématu, sebezkušenostní / prožitkové aktivity, samostatná četba zadaných textů a domácí příprava, literární a filmové ilustrace.
Metody hodnocení
Atestace předpokládá aktivní účast na kurzu (s domácí přípravou) a složení ústní zkoušky, která se zaměří na probírané poznatky a jejich použití v praxi.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.