MEB411 Energetická bezpečnost USA

Fakulta sociálních studií
podzim 2013
Rozsah
1/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Ocelík, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 12:00–13:30 U33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 53 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/53, pouze zareg.: 0/53, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/53
Jiné omezení: Nezapisují studenti, kteří již absolvovali kurz MVZ442.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz má za cíl seznámit studenty s energetickým sektorem a energetickou politikou USA, jakožto nejvýznamnějšího aktéra na světových trzích se zdroji energie. Významnou součástí kurzu bude bloková výuka hostujícího přednášejího některé z předních amerických institucí zabývajících se energetickou bezpečností. Konkrétní časy a místo konání přednášek bude upřesněno. V kurzu se studenti seznámí s historickým vývojem energetického sektoru USA od počátků ropného průmyslu po současnost a významem jednotlivých zdrojů energie pro ekonomiku USA. Pozornosti se dostane také pozici energetických témat v zahraniční politice USA. Studenti tak budou schopni definovat aktéry a charakteristické rysy energeticko-bezpečnostní politiky USA a analyzovat její zahraničně-politické důsledky.
Osnova
  • 1) Organizace kurzu 2) Historický vývoj energetického sektoru USA 3) Energetika v zahraniční politice USA 4) Energetický sektor USA I.: ropa a zemní plyn 5) Energetický sektor USA II.: uhlí, jádro a OZE 6) čtecí týden 7) hostující přednášející (bude upřesněno) 8) hostující přednášející (bude upřesněno) 9) hostující přednášející (bude upřesněno) 10) hostující přednášející (bude upřesněno) 11) hostující přednášející (bude upřesněno) 12) hostující přednášející (bude upřesněno)
Literatura
  • GERI, Laurance R. a David E. MCNABB. Energy policy in the U.S. : politics, challenges, and prospects for change. Boca Raton: CRC Press, 2011. xxxvii, 29. ISBN 9781439841891. info
  • STOKES, Doug a Sam RAPHAEL. Global energy security and American hegemony. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010. 280 p. ISBN 9780801894978. info
  • United States foreign oil policy since World War I : for profit and security. Edited by Stephen J. Randall. 2nd ed. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2005. x, 416. ISBN 9780773529236. info
  • VIETOR, Richard H. K. Energy policy in America since 1945 : a study of business government relations. New York: Cambridge University Press, 1984. xvii, 363. ISBN 0521266580. info
Výukové metody
přednášky, 4 semináře zahrnujících vypracování psané přípravy (position paper) na každý seminář, seminární přípravy zlepšují schopnosti studentů shrnout určitou problematiku a kriticky ji zhodnotit, průběžný test, závěrečná zkouška, četba rozšiřující a prohlubující znalosti studentů získané prostřednictvím přednášek
Metody hodnocení
Hodnocení je zadáváno na základě součtu bodů získaných z následujících pěti částí hodnocení: (1) socházka, (2) seminární aktivita, (3) seminární přípravy, (4) průběžný test, (5) písemná zkouška. Povinná účast na přednáškách hostujícího vyučujícího.
Informace učitele
The first part of the Course is taught in Czech, the second one in English (see syllabus). První část kurzu je vyučována v češtině, druhá v angličtině (viz sylabus). UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.