MEB411 Energetická bezpečnost USA

Fakulta sociálních studií
podzim 2011
Rozsah
1/1. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
Čt 12:00–13:30 P22
Předpoklady
! MVZ442 Energetická bezpečnost EU
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Jiné omezení: Nezapisují studenti, kteří již absolvovali kurz MVZ442.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz má za cíl seznámit studenty s energetickou bezpečností USA, jakožto nejvýznamnějším aktérem na globálních trzích se zdroji energie. Významnou součástí kurzu bude bloková výuka Jamese Coana (James A. Baker III. Institute for Public Policy, Rice University, Texas) probíhající v týdnu od 7. do 10. listopadu 2011 (účast studentů na blokové části výuky je považována za povinnou: 7. listopadu 8.00 U42, 8. listopadu 8.00 U42, 9. listopadu 10.00 AVC, 10. listopadu 10.00 U43). Díky úspěšnému absolvování kurzu se studenti detailně seznámí s historickým vývojem energetické bezpečnosti USA od počátků ropného průmyslu po současnost. Budou schopni analyzovat dopady ropných šoků v 70. letech a dalších významných historických událostí na pozadí energetické bezpečnosti. Studenti budou dále schopni definovat aktéry a charakteristické rysy energeticko-bezpečnostní politiky USA a analyzovat její zahraničně-politické důsledky. Budou také schopni posoudit problematiku zabezpečení námořní přepravy ropy a konsekvence vybraných nových trendů v energetické bezpečnosti USA.
Osnova
  • 1) Úvodní hodina, seznámení s průběhem a hodnocením kurzu 2) Světoví spotřebitelé: postavení USA na světových trzích se zdroji energie 3) Historie energetické bezpečnosti USA I.: od počátků ropného průmyslu po ropné šoky v 70. letech 4) Historie energetické bezpečnosti USA II.: od první ropné krize do současnosti 5) Energetická bezpečnost v americké zahraniční politice 6) Bezpečnost námořního zásobování ropou 7) Čtecí týden 8 -11) Bloková výuka Jamese Coana (předpokládaná témata: aktéři americké energetické bezpečnostní politiky, národní šampióni, charakter energetické bezpečnostní politiky USA, její proměny, nejnovější legislativa, specifika vnitrostátního trhu: energetika a energetická bezpečnost na úrovni jednolitých států…) 12) Nové trendy v americké energetice I. 13) Nové trendy v americké energetice II.
Literatura
  • GERI, Laurance R. a David E. MCNABB. Energy policy in the U.S. : politics, challenges, and prospects for change. Boca Raton: CRC Press, 2011. xxxvii, 29. ISBN 9781439841891. info
  • STOKES, Doug a Sam RAPHAEL. Global energy security and American hegemony. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010. 280 p. ISBN 9780801894978. info
  • United States foreign oil policy since World War I : for profit and security. Edited by Stephen J. Randall. 2nd ed. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2005. x, 416. ISBN 9780773529236. info
  • VIETOR, Richard H. K. Energy policy in America since 1945 : a study of business government relations. New York: Cambridge University Press, 1984. xvii, 363. ISBN 0521266580. info
Výukové metody
Přednášky zahrnují diskuse a vyžadují aktivní participaci studentů; position papery zlepšují schopnosti studentů shrnout určitou problematiku v oblasti energetické bezpečnosti USA a kriticky ji zhodnotit; četba má za cíl rozšířit a prohloubit znalosti, které studenti získají na přednáškách.
Metody hodnocení
Průběžný test, písemná zkouška; zpracování 7 position paperů; aktivní účast na seminářích; povinná účast na blokové výuce externisty z USA.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.