PSY527 Etické výzvy psychologických praxí

Fakulta sociálních studií
podzim 2014
Rozsah
3 hodiny za semestr. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martina Šmahelová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Součková (přednášející)
Mgr. Kristína Chabadová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Barbora Podloucká (přednášející)
Mgr. Milan Růžička (přednášející)
Mgr. Petra Strádalová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Kateřina Novotná
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PSY527/EV1: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSY527/EV2: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je obeznámit studenty s etickými dilematy, se kterými se mohou setkat v rámci absolvování povinných praxí a stáží na magisterském stupni studia v rámci katedry psychologie (PSY412, PSY 413, PSY414, PSY415). Předmět vznikl z potřeb praxe a je založen na zkušenostech našich studentů, mentorů a vyučujících praxí a stáží. Dalším cílem je obeznámit studenty s Etickým kodexem katedry psychologie. Předmět prostřednictvím praktických forem výuky připravuje studenty na možná úskalí, která je mohou potkat na praxích a stážích. Diskuze nad těmito úskalími a hledání konkrétních způsobů řešení nejasných situací může poskytnout užitek nejen studentovi samotnému, ale také mentorům praxí a stáží, klientům a jiným lidem, se kterými se v rámci absolvování praxe dostane do kontaktu.
Osnova
  • Výuka probíhá vždy na závěr semestru v jeden den v rozsahu tří hodin. Studenti mají k dispozici dva možné termíny, ve kterých mohou seminář absolvovat. Jeden zpravidla v zápočtovém týdnu, druhý v rámci zkouškového období. Vždy si zvolí jeden z termínů.
Literatura
    povinná literatura
  • Etický kodex katedry psychologie. Naleznete ho ve studijních materiálech.
    doporučená literatura
  • GERGEN, Kenneth J. Relational being : beyond self and community. New York: Oxford University Press, 2009. xxix, 418. ISBN 0195305388. info
Výukové metody
Skupinová práce, diskuze.
Metody hodnocení
K udělení zápočtu je potřebná aktivní účast na semináři a sepsání stručné zpětné vazby.
Informace učitele
Předmět si student zapíše první nebo druhý semestr studia. Doporučujeme si předmět zapsat semestr před zapsáním a absolvováním první povinné praxe a stáže (PSY412, PSY 413, PSY414, PSY415).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.