PSY527 Etické výzvy psychologických praxí

Fakulta sociálních studií
podzim 2013
Rozsah
3 hodiny za semestr. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martina Šmahelová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Součková (přednášející)
Mgr. Kristína Chabadová (přednášející)
Mgr. Hana Pivolusková (přednášející)
Mgr. Milan Růžička (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Kateřina Novotná
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PSY527/16_12_2013: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSY527/21_1_2014: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSY527/Posledni_praxe: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PSY527/Absolvoval_a: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je obeznámit studenty s etickými dilematy, se kterými se mohou setkat v rámci absolvování povinných praxí a stáží na magisterském stupni studia v rámci katedry psychologie (PSY412, PSY 413, PSY414, PSY415). Předmět vznikl z potřeb praxe a je založen na zkušenostech našich studentů, mentorů a vyučujících praxí a stáží. Dalším cílem je obeznámit studenty s Etickým kodexem katedry psychologie. Předmět prostřednictvím praktických forem výuky připravuje studenty na možná úskalí, která je mohou potkat na praxích a stážích. Diskuze nad těmito úskalími a hledání konkrétních způsobů řešení nejasných situací může poskytnout užitek nejen studentovi samotnému, ale také mentorům praxí a stáží, klientům a jiným lidem, se kterými se v rámci absolvování praxe dostane do kontaktu.
Osnova
  • Výuka probíhá vždy na závěr semestru v jeden den v rozsahu tří hodin. Studenti mají k dispozici dva možné termíny, ve kterých mohou seminář absolvovat. Jeden zpravidla v zápočtovém týdnu, druhý v rámci zkouškového období. Vždy si zvolí jeden z termínů.
Literatura
    povinná literatura
  • Etický kodex katedry psychologie. Naleznete ho ve studijních materiálech.
    doporučená literatura
  • GERGEN, Kenneth J. Relational being : beyond self and community. New York: Oxford University Press, 2009. xxix, 418. ISBN 0195305388. info
Výukové metody
Skupinová práce, diskuze.
Metody hodnocení
K udělení zápočtu je potřebná aktivní účast na semináři a sepsání stručné zpětné vazby.
Informace učitele
Předmět si student zapíše první nebo druhý semestr studia. Doporučujeme si předmět zapsat semestr před zapsáním a absolvováním první povinné praxe a stáže (PSY412, PSY 413, PSY414, PSY415).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.