EN

FSS:SPR117 Praxe III - Informace o předmětu

SPR117 Odborná praxe a supervize III, komunitní

Fakulta sociálních studií
podzim 2014
Rozsah
1/1/12. Celkem 156 hodin praxe. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Krchňavá (cvičící)
Mgr. Daniela Jaklová Střihavková (pomocník)
Bc. Lucie Mořkovská, DiS. (pomocník)
Garance
PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 8:00–9:30 U33
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SPR117/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SPR117/B: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
(( SPP115 Praxe II || SPR115 Praxe II ) && ! NOW ( SPR116 Praxe III ))
Studenti, kteří se specializují na předměty sociální práce, v 5. semestru vybírají a zapisují podle vlastního zaměření předmět SPP116, zaměřený na skupinovou sociální práci, nebo SPP 117, zaměřený na komunitní práci. Studenti, kteří se specializují na předměty sociální politiky, v 5. semestru povinně zapisují předmět SPP 117, zaměřený na komunitní práci. Praxe probíhá v Brně, výjimky schvaluje katedra SPSP.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmnět má dva hlavní cíle. Prvním z cílů je uvést studenty do problematiky komunitního přístupu v sociální práci, vytvořit si představy o možnostech tohoto přístupu a kompetencích komunitního sociálního pracovníka. Studentům jsou zprostředkovány teorerické poznatky o komunitní práci a obecné principy této metody. Studenti obvykle společně pracují na komunitním projektu pro vybranou cílovou skupinu.Druhým cílem je naplnění podpůrné a vzdělávací funkce supervize. Propojením obou cílů/rovin dostávají studenti prostor pro reflexi zkušeností z vlastní praxe, nácvik dovedností, seznámení s metodickými postupy. Po ukončení předmětu by student měl být schopen: používat základní terminologii v oblasti komunitní sociální práce; vysvětlit role a kompetence komunitního sociálního pracovníka; využít informace a dovednosti k plánování sociálních služeb; diskutovat využití supervize v sociální práci.
Osnova
 • Základní pojmy
 • úloha supervize v sociální práci
 • typy komunitní práce
 • role komunitního pracovníka
 • specifické kompetence komunitního pracovníka
 • metoda komunitního plánování sociálních služeb
 • refexe praxe
 • zpětná vazba k průběžným úkolům k praxi
Literatura
 • HAVRDOVÁ, Zuzana a Martin HAJNÝ. Praktická supervize : průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize. Praha: Galén, 2008. 213 s. ISBN 9788072625321. info
 • STEPNEY, Paul a Keith POPPLE. Social work and the community : a critical context for practice. New York: Palgrave Macmillan, 2008. x, 201. ISBN 9781403991263. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce :metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
 • GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Translated by Karel Müller. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 195 s. ISBN 80-85850-62-1. info
 • HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 221 s. ISBN 80-85850-45-1. info
 • POPPLE, Keith. Analysing community work :its theory and practice. 1st pub. Buckingham: Open University Press, 1996. x, 131 s. ISBN 0-335-19408-7. info
 • Velký sociologický slovník. Sv. II, P-Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. s. 749-162. ISBN 80-7184-310-52. info
 • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
Výukové metody
Typ výuky: teoretická příprava, diskuse, cvičení, průběžné úkoly, denník praxe, skupinová supervize, individuální supervize.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: hodnocení pracovních listů, esej, skupinová reflexe, individuální reflexe praxe, denník praxe, individuální supervize, hodnocení vedoucím praxe.
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.