SPR708 Odborná praxe a supervize I -- základní otázky

Fakulta sociálních studií
podzim 2014
Rozsah
0/2/0. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (přednášející), Mgr. Pavel Bajer, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Pavel Bajer, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 4. 10. 10:45–12:15 U32, So 8. 11. 10:45–12:15 U32, So 6. 12. 10:45–12:15 U32
Předpoklady
SPR703 TMSP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
-uvést studenty do výkonu jejich praxí
-konfrontace praktických problémů a teorie
-reflexe podmínek výkonu sociální práce
-rozbor případů z praxe
-sdílení vlastních zkušeností
Osnova
 • TÉMA 1 KONTEXTY VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE
 • TÉMA 2 POVAHA SOCIÁLNÍ PRÁCE V DANÉM ZAŘÍZENÍ
 • TÉMA 3 REFLEXE OSOBNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI
 • TÉMA 4 PROFESNÍ RŮST, PSYCHOHYGIENA
 • TÉMA 5 HODNOTY V PROFESIONÁLNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCI
 • TÉMA 6 POČÁTEČNÍ KONTAKT, POSOUZENÍ A KLÍČOVÉ ZNALOSTI O KLIENTELE
 • TÉMA 7 PLÁNOVÁNÍ A ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
 • TÉMA 8 EVALUACE A UKONČENÍ VZTAHU
 • TÉMA 9 HODNOCENÍ PRAXE
 • TÉMA 10 ZÁVĚR A HODNOCENÍ STUDENTA
Literatura
 • DOEL, Mark a Steven SHARDLOW. Modern social work practice : teaching and learning in practice settings. 3rd ed. Burlington, Vt.: Ashgate, 2005. xxvi, 302. ISBN 075464121X. info
 • COMPTON, Beulah R. a Burt GALAWAY. Social work processes. 6th ed. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 1999. xxviii, 56. ISBN 0-534-35870-5. info
 • EGAN, Gerard. The skilled helper : a problem-management approach to helping. 6th ed. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 1998. xvii, 377. ISBN 0-534-34948-X. info
 • ŘEZNÍČEK, Ivo. Metody sociální práce :podklady ke stážím studentů a ke kazuistickým seminářům. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 75 s. ISBN 80-85850-00-1. info
 • COULSHED, Veronica. Social work practice : an introduction. 2nd ed. Houndmills: Macmillan, 1991. x, 192 s. ISBN 0-333-55905-3. info
Výukové metody
Semináře, konzultace
Metody hodnocení
- praxe
- supervize
- vypracování pracovních listů
- průběžné hodnocení supervizorem a instruktorem praxí
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.