CJVA402 Academic Presentations and Other Study Skills

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Hanzelka (pomocník)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJVA402/02: Po 9:45–11:15 U36, L. Zouhar Ludvíková
CJVA402/03: Čt 9:45–11:15 U36, P. Trávníková
Předpoklady
FAKULTA ( FSS ) && TYP_STUDIA ( MN )&& ADAPT_B2 Adaptivní test B2 || FF:ADAPT_B2 Adaptivní test B2
Passing ADAPT_B2 Adaptivní test B2 with the result indicating that you are on the B2 level or higher.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Cíle předmětu
This course, intended for master’s students of all disciplines, is a skills-based course at the B2+ level of the European Referential Framework of Languages. Its aim is practise students’ academic language and critical thinking skills. Students will practice listening (listening to lectures and note-taking, identifying the speaker’s point of view), speaking (delivering presentations, developing an argument, small talk), reading (how to understand academic articles, strategies helpful for efficient reading) and writing (writing a presentation abstract and position paper, paraphrasing and summarizing).

Special attention will be paid to presentations, which is a skill that is essential not only in the academic world but also in their future careers. Students will be presented with a wealth of practice opportunities to enhance all the aforementioned skills.
Osnova
 • 1. Introduction. Academic Orientation, academic culture, study expectations. Informal presentation- introducing one’s partner.
 • 2. Choices and implications: Efficient reading (skimming and scanning). Vocabulary building- adjectives. Introducing your presentation.
 • 3. Risks and hazards: Selecting what you read. Vocabulary: collocations. Preparing slides for presentations and presenting charts. Short presentation: Retelling what you have read.
 • 4. Language and communication: Reading for detail and scanning for information. Ways of taking notes. Reporting words.
 • 5. Difference and diversity: Cultural awareness in international business- note-taking. Multiculturalism. Working with colleagues- generating ideas.
 • 6. The world we live in: recognizing plagiarism. Summarizing and paraphrasing. Vocabulary: hedging. Writing an abstract to your presentation.
 • 7. Behaving the way we do: organising information, signposting. Referring backwards and forwards in your presentation.
 • 8. Bringing about change: using academic style (register). Relative clauses. Concluding your presentations.
 • 9. Work and equality: understanding tables and figures. Vocabulary: avoiding repetition. Joining in discussions. Job interviews.
 • 10. Controversies: understanding hedges. Asking for and giving more information. Linking. Evaluating visual aids.
Literatura
 • L. A. Ford Brown: Guide to Public speaking. Longman 2012. ISBN ISBN-13: 978-0-205-75011-5
Výukové metody
planning and giving presentations, reading academic texts, class discussions, academic writing
Metody hodnocení
active attendance proved by a portfolio of 5 presentations delivered in the seminars during the term
written assignment - abstract of the final presentation
final presentation
round-table discussion
written assignment - summary
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.