ZUR109 On-line internetový deník STISK - cvičné médium (dílna)

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Albrecht (cvičící)
Mgr. Zuzana Farrugia (cvičící)
Mgr. Pavel Gejdoš (cvičící)
Mgr. Leo Nitče (cvičící)
Mgr. Tomáš Svoboda (cvičící)
PhDr. Jan Tomandl (cvičící)
Bc. Jana Ustohalová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 19. 9. 13:30–15:00 Aula
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZUR109/Tisk1: každé liché pondělí 9:45–11:15 Rádio 544, J. Ustohalová
ZUR109/Tisk2: každé sudé pondělí 9:45–11:15 Rádio 544, J. Tomandl
ZUR109/Tisk4: každé sudé pondělí 11:30–13:00 Rádio 544, T. Svoboda
ZUR109/TV: Po 18:45–20:15 Střižna 531, P. Albrecht
Předpoklady
ZUR130 Úvod do zpravodajství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 72 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/72, pouze zareg.: 0/72
Jiné omezení: Přednostní právo zápisu mají studenti oborové specializace "žurnalistika", a to i v případě, že se přihlásí později než studenti jiných specializací a oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vzhledem ke stále silněji se prosazujícímu celosvětovému trendu multimedializace novinářské práce je nutné, aby byli absolventi připraveni pro tento typ práce ve svém budoucím povolání.

Kurz On-line internetový deník Stisk - cvičné médium (dílna) se zaměřuje na uplatňování znalostí studentů z praktických kurzů a na rozvíjení jejich praktických dovedností. Online deník Stisk je praktickou dílnou pro studenty a jeho výstupy jsou prezentovány na zpravodajském serveru Munimedia.cz.

Tento projekt vychází z myšlenky interaktivního webového rozhraní odrážejícího poslední trendy v multimediální žurnalistice. Jde o „rozcestník“ sdružující a prolínající různé aspekty multimediální žurnalistiky, a to na teoretické i praktické úrovni.

Webové „rozcestí“ je praktickou aplikací znalostí, které studenti získávají v nabízených teoretických kurzech. Ty je vybavují pro práci v praktických kurzech, které se starají o provoz webu - jedním z nich je také Stisk.

V něm si studenti každodenně vyzkouší samostatně, pouze pod supervizí lektorů, online multimediální novinářskou práci. Podmínkou pro absolvování kurzu je aktivní účast na přípravě deníku. Studenti prochází všemi redakčními funkcemi, důraz je kladen především na kvalitu a množství dodaných žurnalistických materiálů. Hodnotí se také způsob vyhledávání informací a témat.

Hlavním cílem kurzu je zprostředkovat studentům dovednosti potřebné pro online žurnalistu v každodenním provozu multimediálního online deníku Stisk.
Osnova
 • 1. týden: Rozdělení úkolů a harmonogramu přípravy internetového deníku.
 • 2.–12. týden: Vytváření online deníku.
 • 13. týden: Zhodnocení práce týmu, navrhování změn vedoucích ke zefektivnění práce v kurzu.
Literatura
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7589-4. [citováno 2024-04-23] URL info
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5825-5. [citováno 2024-04-23] URL info
 • ALLAN, Stuart. Online news : journalism and the Internet. Online. 1st pub. Maidenhead: Open University Press, 2006. 208 s. ISBN 9780335221226. [citováno 2024-04-23] info
 • Online journalism : reporting, writing, and editing for new media. Online. Edited by Richard Craig. Belmont, Calif.: Thomson/Wadsworth, 2005. xiv, 284. ISBN 0534531466. [citováno 2024-04-23] info
 • DE WOLK, Roland. Introduction to online journalism : publishing news and information. Online. Boston, MA: Allyn and Bacon, 2001. xvi, 205. ISBN 0205286895. [citováno 2024-04-23] info
 • FOUST, James C. Online journalism : principles and practices of news for the Web. Online. Scottsdale, Ariz.: Holcomb Hathaway, 2005. 271 p. ISBN 1890871567. [citováno 2024-04-23] info
 • Dube, Jonathan. A Dozen Online Writing Tips. (http://www.cyberjournalist.net/news/000118.php)
 • GILLMOR, Dan. We the media : grassroots journalism by the people, for the people. Online. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2006. xxix, 301. ISBN 0596102275. [citováno 2024-04-23] URL info
 • FRIEND, Cecilia a Jane B. SINGER. Online journalism ethics : traditions and transitions. Online. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2007. xxvi, 246. ISBN 9780765615749. [citováno 2024-04-23] info
Výukové metody
Praktická žurnalistická práce.
Metody hodnocení
Praktické úkoly - psaní článků pro jednotlivá vydání.

Na základě hodnocení článků je udělená zkouška.
Informace učitele
Studenti, kteří chtějí na praxi do televize, se zapisují pouze do „televizní“ seminární skupiny kurzu Stisk. Aby mohli „televizní“ skupinu navštěvovat, musí prokázat (mimo absolvování ZUR 130) předchozí úspěšné absolvování alespoň jednoho z „televizních“ kurzů (ZUR 289, ZUR 367, ZUR 371, ZUR 371a, ZUR 372, ZUR 372a).

Studenti, kteří chtějí na praxi do rozhlasu, se zapisují pouze do „rozhlasové“ skupiny kurzu Stisk. Aby mohli „rozhlasovou“ skupinu navštěvovat, musí prokázat (mimo absolvování ZUR 130) předchozí úspěšné absolvování alespoň jednoho z „rozhlasových“ kurzů (ZUR 271, ZUR 367, ZUR 369, ZUR 370, ZUR 370a, ZUR 370b).

Studenti, kteří chtějí na praxi do tištěného nebo online média, se primárně zapisují do seminárních skupin Stisku, které mají v názvu „Online“. Praxi v tištěném nebo online médiu však mohou po předchozím schválení vyučujícím vykonávat i studenti, kteří absolvovali "televizní" nebo "rozhlasový" Stisk. Studenti, kteří absolvují skupinu "Online", mohou na praxi pouze do tištěných nebo online médií (nemohou tedy do rádia nebo do televize).

V době výuky kurzu budou ve studijních materiálech v IS zveřejňovány všechny důležité doplňující informace a podklady související s kurzem (jeho začátkem, průběhem a ukončením).

During the course, all the important additional information and documents associated with the course (its beginning, organisation and completion) are to be published in the study materials folder in the Information System (IS).

POZOR: Velmi podstatným předpokladem k úspěšnému absolvování kurzu (a možnosti pokračovat dále ve studiu) je mimo jiné dodržování všech žurnalistických profesních zásad, etických a právních norem. Student v tomto kurzu pracuje běžným žurnalistickým způsobem, získává a používá reálné informace od reálných zdrojů, nemůže si informace, skutečnosti či zdroje vymýšlet ani je nijak upravovat.

Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání univerzity i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Podmínkou zápisu je absolvování předmětů ZUR105 Úvod do žurnalistiky (dříve Úvod do zpravodajství) a ZUR130 Úvod do zpravodajství (dílna).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.