HEN408 Odborné praxe

Fakulta sociálních studií
podzim 2017
Rozsah
100 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Bernatíková (cvičící)
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! HEN628 Praxe v environmentalistice && ! HEN630 Stáž v ekologickém institutu Veronica
Pojištění na praxích. Za škody na zdraví a majetku v průběhu praxí nenese odpovědnost MU, potažmo FSS, a v případě zájmu o pojištění je nezbytné se pojistit individuálně. Pro případ poškození zdraví praktikanta je možné využít individuálního úrazového pojištění. Škody na majetku a zdraví druhých osob je možné pokrýt z pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě, což je volitelné připojištění k pojištění domácnosti (vztahuje se na členy rodiny i mimo domácnost).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Praxe je vykonávána v orgánech státní a místní správy, v nevládních i soukromých institucích, jejichž činnost souvisí s environmentální problematikou. V průběhu praxe se student seznamuje s charakterem a organizací instituce a s náplní její činnosti či s vybranými projekty. Student je schopen popsat činnost instituce a interpretovat získané zkušenosti.
PŘÍKLADY pracovišť na kterých je praxe vykonávána:
Časopis Sedmá generace (spolupráce na jednom čísle, vhodné zejména pro studenty kombinující s žurnalistikou), Magistráty a obecní úřady podle volby studentů, Správy národních parků a chráněných krajinných oblastí (NP Podyjí, CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Třeboňsko, Jizerské hory, Moravský Kras, Poodří, Orlické hory, KRNAP, Poľana SR ad.) Hnutí Brontosaurus, Coworking Services – podnikatelský subjekt a sociální podnik v praxi, Ekologický institut VERONICA, Hnutí Duha, Nadace Partnerství, Chaloupky o.p.s. - středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, Kaprálův mlýn, Globální rozvojové vzdělávání - NaZemi, Dům ekologické výchovy Lipka Brno ad.
Osnova
  • Ve složce Organizačních pokynů v IS jsou uvedeny jednotlivé organizace, ze kterých si student může vybírat místo praxe. Druhou možností je výběr instituce samotným studentem (např. v místě bydliště). V tom případě je nutný souhlas učitele. Součástí návrhu je žádost s charakteristikou pracoviště, vykonávané práce a jménem kontaktní osoby v rozsahu maximálně 1 strany.
  • Praxe je vykonávána pravidelně buď v průběhu semestru anebo v souvislém bloku minimálně 2 týdnů. Záleží na domluvě s danou organizací, kde je praxe vykonávána.
  • Po ukončení praxe student odevzdá pověřenému učiteli písemnou Zprávu o vykonání praxe. Zpráva se odevzdává do dvou týdnů po ukončení praxe.
Literatura
Metody hodnocení
Písemná zpráva z praxe, potvrzení instituce.
Informace učitele
Vyžaduje-li to situace, student se může podílet i na realizaci konkrétních projektů včetně výkonu manuální práce, která by však neměla tvořit většinový podíl praxe.
Jako praxi lze uznat i souběžný výkon studentova povolání. I v tomto případě platí souhlas učitele s místem praxe. Předchozí ukončené zaměstnání se jako praxe neuznává.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: 100 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2018 03:58, 3. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému