EN

FSS:HEN902a Odborná stať I - Informace o předmětu

HEN902a Odborná stať I

Fakulta sociálních studií
podzim 2017
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Metody hodnocení
Publikace odborného článku minimálně v časopisu v Seznamu odborných recenzovaných periodik pro příslušný rok, popř. v recenzované kolektivní monografii (recenze bude vyžádána od editora), popř. samozřejmě v databázi ERIH, Scopus, WoS. Zápočet se uděluje za publikovanou stať/kapitolu, příp. oficiální potvrzení o přijetí do tisku zaslané redakcí (nevztahuje se na monografie). Student musí první autor případného autorského kolektivu. V případě autorství na druhém místě je článek hodnocen jako 50% splnění daného požadavku (namísto takového článku se spoluautorstvím na druhém místě musí být tedy dodány dva, v případě třetího místa tři články/kapitoly).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.