EN

FSS:SPR706 Kvalitativní výzkum - Informace o předmětu

SPR706 Kvalitativní výzkum

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 22. 9. 16:00–17:30 U32, So 20. 10. 16:00–17:30 U32, So 1. 12. 16:00–17:30 U32
Předpoklady
SOC706 Metodologie sociálních věd || SPR705 Kvantitativní výzkum
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Praktický nácvik činností v jednotlivých etapách kvalitativního výzkumného procesu.
Osnova
 • Různá pojetí kvalitativní metody
 • Návrh kvalitativního výzkumu
 • Kvalitativní empirické šetření
 • Scénář rozhovoru
 • Uspořádání kvalitativních dat
 • Analýza a interpretace kvalitativních dat
Literatura
  povinná literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674854. info
  doporučená literatura
 • HANCOCK, Dawson R. a Robert ALGOZZINE. Doing case study research : a practical guide for beginning researchers. 2nd ed. New York: Teachers College Press, 2011. xiii, 114. ISBN 9780807752685. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemná zkouška
ústní zkouška
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/SPR706