ENSd0924 Seminář zahraničního experta

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! HEN924 Seminář zahraničního experta &&! NOW ( HEN924 Seminář zahraničního experta )
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je aktivní účast na semináři zahraničního experta, diskuse nad současnými trendy v rámci environmentální tematiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy témat probíraných se zahraničním expertem na environmental humanities;
- určit a popsat současné zahraniční trendy v dané oblasti;
- analyzovat současné vědecké poznatky v dané oblasti.
Osnova
  • Rozdílná v závislosti na daném tématu a daném expertovi.
Literatura
  • Dle požadavků zahraničního experta
Výukové metody
Přednáška, diskuse, aktivní participace.
Metody hodnocení
Písemná práce (esej, referát, atp.) , aktivní účast na semináři, dále záleží na požadavcích zahraničního experta.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.