POL116 Moderní politické dějiny

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
doc. Tomáš Šmíd, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Matěj Pospíchal (cvičící)
Mgr. Samuel Žilinčík (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 309 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/309, pouze zareg.: 0/309
Jiné omezení: Předmět je určen výhradně studentům bakalářského studia politologie.a BSS
Mateřské obory/plány
předmět má 34 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se věnuje politické historii 20. století.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni popsat vývoj moderní politické historie významných evropských zemí a USA. Dále se naučí interpretovat klíčové události a fenomény světové politiky 20. století.
Osnova
 • 1) Informace ke kursu; 2) První světová válka; 3) Ruská občanská válka a Sovětský svaz ve 20. a 30. letech 20. století; 4) Německo: Versailleský mír, výmarská demokracie a nástup Hitlera; 5) Druhá světová válka; 6) Formování sovětského bloku, stalinské období a Sovětský svaz po Stalinově smrti; 7) Spolková republika Německo; 8) Polsko po druhé světové válce a rozpad sovětského bloku; 9) Francie ve 20. století; 10) Velká Británie: od Impéria ke Commonwealthu; 11) USA: od první světové války do války ve Vietnamu. Sylabus s rozpisem dat přednášek bude dostupný ve složce Studijní materiály v IS.
Literatura
  povinná literatura
 • Malia, M.: Sovětská tragédie. Praha 2004. s. 233 – 274.
 • Řezník, Miloš: Stručné dějiny Polska. Praha 2002, s. 192-201.
 • Vykoukal, J. – Litera, B. – Tejchman, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku. Praha 2000, s. 95-103, a 325-354, 502-522.
 • Ferro, M.: Dějiny Francie. Praha 2006, s. 274-361.
 • Nálevka, V.: Druhá světová válka. Praha 2014. s. 176 – 178.
 • Müller, H. a kol.: Dějiny Německa. Praha 1995 (další vydání 2004), s. 314-393.
 • Nálevka, V.: Světová politika ve 20. století. Praha 2000, s. 56 – 71.
 • Davies, N.: Evropa. Dějiny jednoho kontinentu. Praha 2005. s. 915 – 952.
 • Raková, S. – Opatrný, J.: USA. Praha 2003, s. 153-208.
 • Wasson, E.: Dějiny moderní Británie. Praha 2010, s. 313 – 358.
 • Müller, H. a kol.: Dějiny Německa. Praha 1995 (další vydání 2004), s. 229-280.
 • Pipes, R.: Dějiny ruské revoluce. Praha 1998, s. 227 – 262.
 • Davies, N.: Evropa. Dějiny jednoho kontinentu. Praha 2005. s. 1010 – 1065.
Výukové metody
přednášky, studium literatury, diskuse
Metody hodnocení
Průběžný a závěrečný test. Celkový možný bodový zisk za průběžné a závěrečné přezkoušení činí 40 bodů. Škála hodnocení je následující (body): A: 40-37; B: 36-33; C: 32-30, D: 29-27, E: 26-24; F 23 a méně.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.