POLb1108 Mýty a fakta voleb

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Daniel Kerekeš, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 16:00–17:40 P22
Předpoklady
! POL352 Mýty a fakta voleb && ! NOW ( POL352 Mýty a fakta voleb )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 34 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/34, pouze zareg.: 0/34
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zaměřit se na volby s důrazem na jejich vybrané citlivé, diskutabilní nebo více či méně problematické aspekty. K probíraným tématům náleží například všeobecné volební právo, personalizace voleb nebo volební paradoxy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat jednotlivé aspekty voleb;
- diskutovat o problematických prvcích spojených s volbami ;
- porovnat a zhodnotit navrhovaná řešení v oblasti voleb.
Osnova
 • 1. Volební paradoxy 2. Vybrané judikáty k českým volbám 3. Seminář 4. Volební účast a její determinanty 5. Personalizace volebního systému 6. Seminář 7. Hranice volebních obvodů 8. Volební právo 9. Abeceda a volby 10. Seminář
Literatura
  povinná literatura
 • BERNSTEIN, Mark F. 2013. Racial Gerrymandering. Public Interest No. 122, pp. 59 – 69.
 • GUTH, Werner – WECK-HANNEMANN, Hannelore. 1997. Do people care about democracy? An experiment exploring the value of voting rights. Public Choice, April, Vol. 91 Issue 1, pp. 27 – 47.
 • McALLISTER, Ian. 2012. The Politics of Lowering the Voting Age in Australia: Evaluating the Evidence. Paper prepared for the AEC Electoral Research Forum (http://www.aec.gov.au/About_AEC/research/caber/3b.htm).
 • MATTILA, Mikko (2003): Why Bother? Determinants of Turnout in the European Elections. Electoral Studies 22(3): 449-468.
 • MILLER, Joannie - KROSNICK, Jon. 1998. The Impact of Candidate Name Order on Election Outcomes. Public Opinion Quarterly, Vol. 62, pp. 291–297.
 • STEIN, James D. How math explains the world. HarperCollins: Smithsonian Books, 2008.
 • BALINSKI, Michel L.; YOUNG, H. Peyton. Fair representation: meeting the ideal of one man, one vote. Brookings Institution Press, 2010.
 • DANČIŠIN, Vladimir. Metódy prerozdeľovania mandátov v pomernom volebnom systéme. Prešov, Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013.
 • BLAMAS, Meital et al. 2012. „Two routes to personalized politics: Centralized and decentralized personalization.“ Party Politics, February 27, 2012.
 • VOŽENÍLKOVÁ, Marcela a Jakub ŠEDO. Personalizace volebního systému v návrzích volebních reforem v České republice. Evropská volební studia. 2015, roč. 10, č. 1, s. 33-50. ISSN 1801-6545. URL info
 • KARVONEN, Lauri. The personalisation of politics : a study of parliamentary democracies. Colchester: ECPR Press, 2010. 124 p. ISBN 9781907301032. info
 • KARVONEN, Lauri. The personalisation of politics : a study of parliamentary democracies. Colchester: ECPR Press, 2010. 124 p. ISBN 9781907301032. info
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie : [srovnávací analýza demokratických politických systémů]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 9788073673482. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů.
Metody hodnocení
V rámci kurzu studenti zpracují alespoň dva ze tří position papers na zadaná témata (max. 20 bodů) a absolvují závěrečnou písemnou zkoušku (max. 30 bodů). Pro absolvování je potřebné získat alespoň 30 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.