SANb2008 Antropológia a postsocializmus: transformácie a identity

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–15:40 U35
Předpoklady
! SAN267 Antropológia a postsocializmus && ! NOW ( SAN267 Antropológia a postsocializmus )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cieľom kurzu je uviesť študentov a študentky do hlavných tém, teoretických prístupov a etnografických štúdií v antropologickom výskume socialistických a postsocialistických spoločností. Po krátkom predstavení teoretických prístupov a etnografických štúdií venovaných socializmu a postsocialistickej trqansformácii preskúmame rôzne formy a premeny identít v postsocialistickom priestore.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu budú študenti a študentky:
- schopní popísať najdôležitejšie teoretické prístupy a témy v antropologickom uvažovaní o socializme, postsocializme a postsocialistickej transformácii;
- lepšie rozumieť kultúrnym premenám v Strednej a Východnej Európe;
- písať odborné texty na rôzne témy venované spoločnosti, kultúre a identitám v postsocialistických spoločnostiach;
Osnova
 • 1. Stredná a Východná Európa ako oblasť antropologického poznania
 • 2. Čo bol socializmus? Konceptualizácie a etnografie
 • 3. Proč tak snadno? Teórie a histórie politickej a ekonomickej transformácie
 • 4. Post-socializmus a/ako globálny kapitalizmus
 • 5. Dekolektivizácia, privatizácia a zmeny v majetkových vzťahoch
 • 5. Meniace sa vzorce v produkcii a práci 6. Postsocialistická transformácia ako zmena morálky a identity
 • 7. Týždeň na čítanie 8. Konzumná kultúra
 • 9. Rod a rodina
 • 10. Nacionalizmus a menšiny
 • 11. Staré a nové nerovnosti
 • 12. História, pamäť, spomínanie a zabúdanie
 • 13. Kolokvium, záver
Literatura
  povinná literatura
 • Uncertain transition : ethnographies of change in the postsocialist world. Edited by Michael Burawoy - Katherine Verdery. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1996. vi, 322 s. ISBN 0-8476-9042-3. info
  doporučená literatura
 • VERDERY, Katherine. What was socialism, and what comes next? Princeton: Princeton University Press, 1996. 298 s. ISBN 0-691-01132-X. info
Výukové metody
prednášky, kritické čítanie textov, diskusie, skupinové projekty
Metody hodnocení
- test s otvorenými aj uzatvorenými otázkami - esej
Informace učitele
Finálna verzia sylabu bude zverejnená v ISe.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SANb2008