SPRb1140 Posouzení životní situace klienta

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (přednášející), Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé liché pondělí 14:00–17:40 P24
Předpoklady
! SPP140 Posouzení životní situace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 9 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/9, pouze zareg.: 0/9
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky posouzení životní situace klienta v kontextu vybraných teoretických perspektiv. Osvojované kompetence:
- znalost teorií, termínů, konceptů v problematice posouzení;
- konceptuální aplikace;
- schopnost volit přiměřené teoretické pojetí posouzení (jedno či více);
- zdůvodňování interpretace a východisek pro intervenci;
- dovednost provést posouzení;
- práce ve skupině;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat teorie, termíny, koncepty v problematice posouzení;
- volit přiměřené teoretické pojetí posouzení (jedno či více);
- zdůvodnit interpretaci a východiska pro intervenci;
- provést posouzení životní situace klienta;
- práce ve skupině;
Osnova
 • Úvod do kurzu a problematiky
 • Posouzení a jeho úskalí v sociální práci
 • Prezentace problémové situace (Film)
 • Volba přístupu k posouzení
 • Systémové přístupy
 • Psychodynamické přístupy
 • Behaviorální přístupy
 • Úkolově orientovaný přístup
 • Přístup orientovaný na řešení problémů
 • Reflexe
 • Prezentace posouzení
Literatura
  povinná literatura
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Proces posouzení životní situace jako zdroj ohrožení dítěte (faktory ovlivňující posouzení ohrožených dětí). Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2011, roč. 2/2011, č. 2, s. 40-55. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení v sociální práci. In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce (květen 2010. 1. vyd. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 9-23. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2. Obsah monografie info
 • MILNER, Judith a Patrick O'BYRNE. Assessment in social work. Edited by Jo. Campling. Houndmills: Palgrave, 1998. ix, 206 s. ISBN 0-333-65919-8. info
  doporučená literatura
 • KIRST-ASHMAN, Karen Kay a Grafton H. HULL. Generalist practice with organizations & communities. 4th ed. Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole, 2009. xvii, 587. ISBN 9780495507154. info
 • HOLLAND, Sally. Child and family assessment in social work practice. 1st pub. London: SAGE Publications, 2004. 176 s. ISBN 076194902X. info
 • THOMLISON, Barbara. Family assessment handbook :an introductory practice guide to family assessment and intervention. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 2002. xvi, 174 s. ISBN 0-534-36598-1. info
 • TAYLOR, Brian J. a Toni DEVINE. Assessing needs and planning care in social work. Brookfield, Vt., USA :.: Arena, 1993. xv, 125. ISBN 1857421442. info
Výukové metody
- přednášky
- skupinové diskuse
- skupinové projekty
- hraní rolí
- čtení
Metody hodnocení
Zpracování projektu posouzení ve skupině a jeho prezentace (max 100 bodů, minimum 65%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.