POLb1116 Konec postkomunismu: středovýchodní Evropa po r. 1989

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Podmaník (cvičící)
Garance
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 U44
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na tomto predmete preskúmame vývoj a stav politiky v regióne strednej a východnej Európy počas troch desaťročí od pádu komunistického systému. Tematicky je predmet rozdelený do troch blokov: predpoklady demokracie a priebeh demokratickej tranzície (témy 1-4), fungovanie politických inštitúcií po zmene režimu (témy 5-9) , a napokon problémy fungovania politických režimov v tomto regióne.
Výstupy z učení
Po absolvovaní kurzu dokážu študenti porozumieť politickým a ekonomickým predpokladom a súvislostiam zmeny režimu a fungovaniu nových režimov v strednej a východnej Európe, interpretovať nadobudnuté poznatky prostredníctvom teoretických a analytických nástrojov komparatívnej politológie a lepšie využívať a rozvíjať vlastné kognitívne a komunikačné zručnosti.
Osnova
 • Ako vzniká demokracia (v strednej a východnej Európe)?
 • Zmena režimu: Poľsko
 • Zmena režimu: Maďarsko
 • Typológia pádov komunizmu
 • Ústavy, problém kontinuity starého režimu a ústavné súdnictvo
 • Vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou
 • Politické strany a štát
 • Exekutívno-legislatívne vzťahy
 • Reprezentácia záujmov, aktivizmus a občianska spoločnosť
 • Úpadok demokracie: Maďarsko
 • Úpadok demokracie: Poľsko
 • Dekonsolidácia demokracie? Komparatívne súvislosti
Výukové metody
prednáška, seminárna diskusia, skupinová práca
Metody hodnocení
Dve krátke eseje (1500 slov každá) ... 2x20%
Záverečná písomná skúška ... 60%
Eseje: Úlohou bude zodpovedať na zadanie, ktoré bude študentom sprístupnené počas štvrtého a desiateho týždňa semestra. Pri koncipovaní odpovedí študenti vychádzajú z prednášok aj povinnej literatúry a svoje odpovede podporia odkazmi na relevantné zdroje.
Písomná skúška: Otvorené otázky (cca 5), študenti vo svojich odpovediach vychádzajú z prednášok a povinnej literatúry.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.