SOCb2159 Dějiny sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 14:00–15:40 P21
Předpoklady
! SOC259 Četba z klasické sociologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 27/30, pouze zareg.: 3/30
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studující s klíčovými postavami a myšlenkami klasického období sociologie (polovina 19. stol. až počátek 20. stol.), v němž byly položeny základy oboru, na nichž sociologie pozdějších desetiletích stavěla.
Výstupy z učení
Studující budou schopni identifikovat základní myšlenky a teze vybraných textů, interpretovat jejich význam, aplikovat je na situaci současných společností a současně i srovnávat jednotlivé analýzy života v moderních společnostech.
Osnova
 • 1. Úvod do tématu 2. Období protosociologie I (Alexis de Tocqueville) 3. Období protosociologie II (Karl Marx) 4. Zrod vědecké sociologie: pozitivismus A. Comta a H. Spencera 5. Sociologie jako věda o sociálních faktech I: Émile Durkheim 6. Sociologie jako věda o sociálních faktech II: Émile Durkheim 7. Čtecí týden 8. Sociologie jako věda o sociálním jednání I: Max Weber 9. Sociologie jako věda o sociálním jednání II: Max Weber 10. Sociologie jako věda o sociálních formách I: Georg Simmel 11. Sociologie jako věda o sociálních formách II: Georg Simmel 12. Počátky americké sociologie I: Thorstein Veblen 13. Počátky americké sociologie II: George Herbert Mead
Literatura
 • CUIN, Charles-Henry a François GRESLE. Dějiny sociologie. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 265 s. ISBN 9788086429335. info
 • DURKHEIM, Émile. Sociologie a filosofie ; Sociologie a sociální vědy. Edited by Émile Durkheim, Translated by Danuše Navrátilová. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 175 s. ISBN 8085850575. info
 • DURKHEIM, Émile. Společenská dělba práce. Translated by Pavla Doležalová. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 375 s. ISBN 8073250411. info
 • KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 529 s. ISBN 9788086429526. info
 • MARX, Karl. Hledání ztraceného smyslu práce : výbor textů o člověku a práci. Edited by Radek Holodňák, Translated by Jakub Chavalka - Bernard Soška. 1. vydání. V Praze: Koridor, filozofický spolek při FHS UK, z.s., 2019. 132 stran. ISBN 9788027068081. info
 • MEAD, George Herbert. Mysl, já a společnost. Edited by Roman Madzia - Ondřej Fafejta. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 247 stran. ISBN 9788026211808. info
 • SIMMEL, Georg. Filosofie peněz. Translated by Milan Váňa. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 626 s. ISBN 9788020019202. info
 • SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 206 s. ISBN 8085850508. info
 • TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe. Translated by Vladimír Jochmann. Vyd. 2., v nakladatelství A. Praha: Academia, 2000. 624 s. ISBN 8020008292. info
 • VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. Edited by Miloslav Petrusek, Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 344 s. ISBN 8085850710. info
 • WEBER, Max. Autorita, etika a společnost : pohled sociologa do dějin. Translated by Jan J. Škoda. 1. české vyd. Praha: Mladá fronta, 1997. 294 s. ISBN 8020406115. info
 • WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. Translated by Miloš Havelka. 2., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2009. 351 s. ISBN 9788072983896. info
Výukové metody
přednáška, četba, skupinová diskuse
Metody hodnocení
2 písemné testy
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, podzim 2021.