SPPd0008 Disertační práce

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 60 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Odevzdat v předepsaném termínu dokončenou disertaci
Výstupy z učení
Dokončená disertace
Osnova
  • Úvod (aplikační a teoretický problém, výzkumná otázka); Konceptualizace výzkumné otázky; Metodika; Interpretace zjištění; Závěr (Odpověď na výzkumnou otázku, doporučení k aplikaci); Bibliografie; Rejstřík; Anotace; Formální náležitosti (odkazy aj.)
Literatura
    doporučená literatura
  • Preparing Manuscripts for Publication, American Psychological Association, Washington DC, 2010
Výukové metody
zkoumání; samostudium; psaní disertace
Metody hodnocení
zpětná vazba k disertačnímu výzkumu; zpětná vazba k přípravě rukopisu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.