CDSn4003 Modern Technologies and Conflicts

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Dvořáček (pomocník)
Mgr. Jan Kleiner (pomocník)
Garance
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Communicative level of english is required for active participation.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of this course is to explore both the positive and negative impacts of technological progress on conflicts in the broadest sense.
Výstupy z učení
Students will be able to understand, think about and evaluate possible or probable impacts of new technologies on human conflicts and warfare.
Osnova
  • - history of technology and warfare
  • - space security
  • - cyber security
  • - autonomy and artificial intelligence
  • - new weapon systems and materials
  • - medicine and biotechnology
  • - energy and climate change
Výukové metody
The course consists of mixture of lecturing, discussions, presentations and student activities.
Metody hodnocení
Grade is based on the final exam, written essay and activity during semester.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.